Effekt og nyttevirkning

Effekt og nyttevirkning er to størrelser, der beskriver omdannelsen af en energiform til en anden energiform. Begreberne bruges ofte, når man ser på energiomdannelse i elektriske apparater. Man kan dog beregne effekten og nyttevirkningen for alle processer, hvor energi omdannes.

Effekt er energiomdannelse pr. tid

Energiomdannelse sker med en bestemt effekt. Effekten er energiomdannelsen pr. tidsenhed.

Energimængden \Delta E omdannes i løbet af tidsrummet \Delta t med effekten P:

P=\frac{\Delta E}{\Delta t}

SI-enheden for effekt er W (watt), som er det samme som J/s.

Eksempel på beregning

En elektrisk ovn bruger 2000 J på 5 sekunder. Ovnens effekt P er:

P=\frac{2000\ J}{5\ s}=400\ W

Energimængder ved elforbrug angives typisk i kWh

Hvis man skal angive størrelsen af et strømforbrug, er det tit praktisk at bruge enheden kWh (kilowattime) frem for W.

1 kWh er energimængden, som et apparat med effekten 1000 W (1 kW) bruger på 1 time (1 h).

1 kWh ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind