Energikilder

Mennesker udnytter mange forskellige energikilder i naturen. Energi fra energikilderne omdannes til nyttig energi i samfundet vha. forskellige hjælpemidler – f.eks. motorer i biler eller generatorer på kraftværker. 

...

Typer af energikilder

Man kan overordnet skelne mellem vedvarende og ikke-vedvarende energikilder. …

...

Ikke-vedvarende energikilder

Ikke-vedvarende energikilder er energiholdige stoffer i jorden. Stofferne bruges op, når vi udvinder energi fra dem. Når vi taler om ikke-vedvarende energi, mener vi typisk energi fra fossile brændstoffer. Radioaktive stoffer er dog også en ikke-vedvarende energikilde.

Fossile brændstoffer 

Fossile brændstoffer er især kul, olie og naturgas. Brændstofferne er dannet, ved at rester af planter og dyr har ligget under tryk i undergrunden …

...

Vedvarende energikilder

Vedvarende energikilder er energikilder, som i princippet vil være uudtømmelige i resten af menneskehedens tid på Jorden. Vind, vand, sollys og biomasse er eksempler på vigtige vedvarende energikilder. Man eksperimenterer desuden med at lagre vedvarende energi med forskellige metoder, bl.a. Power-to-X.

Vind

Vind er en vedvarende energikilde, som man i ret stor udstrækning bruger til produktion af el i Danmark. Vind udnyttes som energikilde, ved at kinetisk energi i vind drejer vingerne på en vindmølle. Vingerne er forbundet til en generator, som den kinetiske energi overføres til. Generatoren omdanner så den kinetiske energi til elektrisk kinetisk energi hos elektronerne i ledninger. På den måde dannes en elektrisk strøm.

Ifølge Energistyrelsen dækkes ca. 40 % af Danmarks elproduktion af vindmøller (2023). Vindens kinetiske energi omsættes til energi i elektrisk strøm vha. generatorer inde i møllerne.

Sollys

Strålingsenergi hos fotoner i sollys kan udnytte…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind