Energiomdannelse

Energiomdannelse indebærer, at energi omdannes til en anden energiform. 

Centralt for energiomdannelse er, at der sker energibevarelse – dvs. at energi ikke opstår eller forsvinder under omdannelsen.

Energiomdannelser kan danne en energikæde – dvs. en række led, som energien bevæger sig igennem, f.eks. for at omsætte vindenergi til elektrisk energi i vores hjem. Undervejs i energikæder tabes dog energi til omgivelserne i form af varme. Den andel af energien, der omsættes til nyttig energi, kaldes for nyttevirkningen.

Læs om begreberne på de næste sider:

Her kan du læse et uddrag af siden om energibevarelse

Energikvalitet hænger sammen med den såkaldte mikroskopiske orden af det system, som har energien. Den mikroskopiske orden er et udtryk for, i hvor høj grad systemets mikroskopiske dele foretager sig det samme.

Figuren herunder opridser den mikroskopiske orden ved nogle forskellige energityper.

...

For potentiel gravitationsenergi, kinetisk energi og elektrisk potentiel energi gælder, at alle de mikroskopiske dele gør det samme – enten at de har en bestemt placering (de to typer potentiel energi) eller bevæger sig i en bestemt retning (kinetisk energi). Delene kan derfor tilsammen udføre arbejde på deres omgivelser. 

For termisk energi gælder derimod, at alle de mikroskopiske dele bevæger sig i forskellige retninger. Delene har altså ikke én samlet kraft med en fælles retning, og delene kan derfor ikke...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind