Resultater og efterbehandling

Resultater

Her skal du opskrive dine forsøgsresultater/data:

Vi lavede tre titreringer og fik følgende resultater:

 1. titrering2. titrering3. titrering
Tilsat volumen af 0,1 M NaOH18,1 mL18,0 mL17,9 mL

Efterbehandling

Målet med efterbehandlingen er bestemmelse af masseprocenten af eddikesyre i husholdningseddike, så her er der en række beregninger:

Gennemsnittet af titreringerne

Vi udregner gennemsnittet af vores tre titreringer:

  V=\frac{18,1\ \mathrm{mL}+18,0\ \mathrm{mL}+17,9\ \mathrm{mL}}{3}=18,0\ \mathrm{mL}

Det gennemsnitlige volumen blev altså: V=18,0 mL. Vi omregner fra mL til L:

V = 18,0 mL = 0,0180 L.

Bestem stofmængden af tilsat NaOH

Ud fra gennemsnittet af titreringerne kan vi nu bestemme, hvor stor en stofmængde NaOH der gennemsnitligt blev tilsat. Vi skal bruge denne formel:

c\cdot V=n

Vi ved at koncentrationen (c) af NaOH var 0,100 M, og det gennemsnitlige volumen var 0,0180 L. Vi indsætter tallene:

  n(NaOH)=0,100\ \mathrm{M}\cdot 0,0180\ \mathrm{L}=0,0018\ \mathrm{mol}

Der skulle altså gennemsnitligt tilsættes 0,0018 mol NaOH for at nå ækvivalenspunktet.

Bestem stofmængden af eddikesyre

Når vi kender den tilsatte stofmængde af NaOH, kan vi også bestemme stofmængden af eddikesyre i de 2 mL husholdningseddike, vi lavede titreringerne på. Det gælder nemlig, at stofmængden af eddikesyre er lig stofmængden af NaOH:

 n(CH_3COOH)=n(NaOH)=0,0018\ \mathrm{mol}

Ifølge vores titreringer er der altså 0,0018 mol eddikesyre i de 2 mL husholdningseddike.

Årsagen til at stofmængden af eddikesy

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind