Eksempelbesvarelse

Opgave A

1. Therefore would we like to ask for your co-operation.

Rettet sætning: Therefore we would like to ask for your co-operation.

Forklaring: Ordstillingsfejl. Engelsk har som hovedregel ligefrem ordstilling, og derfor byttes der om på subjektet (grun…

...

Opgave B

1. The head of the English Department, _who___ was found dead in his fume-filled car last week, had written a memo abo…

...

Opgave C

Her ser du Studienets bud på en stilistisk analyse af de to tekster i opgave C. For at give et indblik i de forskellige analysevinkler med mange eksempler, er denne analyse en del længere og grundigere end du ville forventes at lave din til eksamen.

Teksterne omhandler lignende emner – briller og linser – men gør det på meget forskellige måder. Tekst 1 er en reklametekst, mens tekst 2 er en artikel fra et opslagsværk og giver en definition på briller og linser. De indgår altså i meget forskellige kommunikationssituationer, og deres stil er indrettet derefter.

At tekst 1 er en reklame ses først og fremmest tydeligt i dens brug af ®, der med det samme signalerer, at der er tale om et produkt. Produktet har en tit…

...

Opgave D

Nedenfor ser du et bud på en god oversættelse af teksten i opgave D. Husk at der kan være mange måder at oversætte en tekst rigtigt på, så du skal ikke lade dig slå ud, hvis ikke dit forslag ligner vores helt præcist.

 

The Nobel Peace Prize was founded by Alfred Nobel, who paradoxically enough owned a number of arms factories himself. He had been in…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind