Delprøve 1 | STX Engelsk A | 16. maj 2008

I denne vejledning får du hjælp til at løse opgaverne i Delprøve 1 på STX A-niveau fra d. 16. maj 2008. Undervejs giver vi dig gode råd til de grammatiske regler, som du skal være opmærksom på i dit arbejde med de forskellige opgaver og forslag til, hvordan man kan formulere sig om den sproglige stil i opgave C.

 

Vi giver dig løbende henvisninger til vores Engelsk Grammatik og hjælp til fejlsætninger, hvor du kunne få brug for uddybende gennemgang.

 

Til sidst kan du se vores eksempelbesvarelse, så du har mulighed for at tjekke dine svar efter, når du har besvaret de fire opgaver. 

 

Her er de opgaver, som du får hjælp til i denne vejledning. 

A

Ret fejlene i følgende sætninger, og forklar på dansk dine rettelser. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Der er kun én fejl i hver sætning. Skriv den korrekte sætning på linjen nedenunder.

 1. Therefore would we like to ask for your co-operation.
 2. The man is a fool and he doesn't seems to be trustworthy.
 3. Today's keynote speaker is a leading environmentalist who have contributed to several documentaries on green issues.
 4. Some of Norfolk's men were badly wounded, and the duke himself had a narrowly escape.
 5. Buckingham Palace has always insisted on that it does not comment on the private affairs of members of the royal family.
 6. What striked everyone who knew him was his generosity.
 7. Her friends where together with her when she bought the boots.

B

Indsæt i hver sætning ét af følgende relative pronominer (henførende stedord): who, whom, whose, which, that.

 1. The head of the English Department, _____ was found dead in his fume-filled car last week, had written a memo about the difficulties of his department.
 2. The virus attacks those cells in the body ______ job it is to fight off infection.
 3. How would it look if I suddenly disappeared for weeks and left a gap _____ other people would have to fill?
 4. Each small boy was accompanied to church by an older boy job _____ it was to find the hymns and generally ensure good behaviour.
 5. In the village, there are plenty of cafés and bars in _____ to spend a pleasant evening.
 6. Hank felt let down by the only person in _____ he could confide.
 7. Queen Anne rebuilt the tower of St Mary's church, _____ had been destroyed in the great fire of 1694.
 8. Mr Jones, _____ works from 8.30 am to 6 pm Tuesday to Saturday, earns about £70 per week.
 9. Here are some suggestions _____ you can follow.
 10. My seven-year-old son loves woodworking and spends lots of time at the workbench in the garage, _____ actually means that I spend an awful lot of time in that garage too.
 11. Focus will be on machines _____ are simple to operate and cheap to produce in large quantities.
 12. I wish we hadn't done the things _____ went wrong.

C

Beskriv på dansk den sproglige stil i de to tekster nedenfor, for eksempel med hensyn til ordvalg, pronominer (stedord) og sætningsbygning. Bestem hvilken genre, hver tekst tilhører. Din beskrivelse skal underbygges med eksempler fra begge tekster.

Text 1: Free Reactions®

Reactions® lenses turn your glasses into stylish sunglasses before your eyes. They react to UV light fast. So whether you're indoors or in sunshine, at work or on holiday, you'll only ever need one pair of glasses. Reactions® are suitable for a wide range of single vision, bifocal or varifocal prescriptions. They're usually £49 but right now you can have grey or brown Reactions® free with any pair of glasses from our £75 range or above.

Text 2: Spectacles

A frame which supports lenses held in front of each eye, designed to correct abnormalities of refraction, such as long or short sight, and astigmatism (asymmetry of the cornea). Convex lenses help those who are long-sighted; concave lenses those who are short-sighted. Bifocal spectacles have lenses where the upper and lower parts have different curvatures, enabling the wearer to focus on distant and near objects respectively. See illustration at eye.

D

Oversæt følgende tekst til engelsk.

Nobels fredspris blev indstiftet1 af Alfred Nobel, der paradoksalt nok selv ejede flere våbenfabrikker. Han var blevet inspireret til prisen af en af sine gode venner, som var fredsaktivist. I begyndelsen blev prisen uddelt til personer, der havde arbejdet for international fred i traditionel forstand, men på det seneste er arbejdet for borgerrettigheder og humanitære formål blevet belønnet. Som et eksempel på det sidste modtog Al Gore i 2007 prisen for sit arbejde med at gøre verden opmærksom på menneskets rolle i klimaforandringerne.

 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | STX Engelsk A | 16. maj 2008

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.