Spørgsmål 2

Sammenlign de syn på årsagerne til Ruslands invasion af Ukraine og på, hvordan Vesten fremadrettet bør forholde sig til Rusland, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende teorier om international politik.

Hvad skal du sammenligne? Du skal sammenligne to ting. For det første skal du sammenligne bilagenes syn på årsagerne til Ruslands invasion af Ukraine. For det andet skal du sammenligne bilagenes syn på, hvordan Vesten fremadrettet bør forholde sig til Rusland.

Hvad vil det sige at sammenligne? Du kan læse om, hvordan man skriver en god sammenligning i vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag.

Hvilken viden skal du anvende? Du skal anvende teorier om international politik. Du kan læse om forskellige teorier inden for international politik i vores kompendium om emnet.