Spørgsmål 3

Du er politisk rådgiver for Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. Skriv et notat til Mette Frederiksen, der sætter hende i stand til at argumentere imod de synspunkter vedrørende statens ansvar for borgernes sundhed, der kommer til udtryk i bilag B2 og B3. Du skal anvende viden om velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund.

Til Mette Frederiksen

Venstres og Liberal Alliances sundhedsordførere og May-Britt Kattrup har i medierne fremført flere liberalistiske synspunkter om sundhed, som jeg nedenfor vil præsentere dig for fem vigtige argumenter mod. De liberale synspunkter fokuserer på, at folks sundhed er deres eget ansvar. Grunden til at sundhed er folks eget ansvar er, at de bør have selvbestemmelse over eget liv, og at denne selvbestemmelse krænkes hvis staten “dikterer” en sund livsstil ved at regulere sundhedsområdet. Begge bilag argumenterer for at staten ikke skal behandle borgere som børn, men som voksne. Staten behandler borgere som børn ved at blande sig i livsstilsvalg og udstede forbud. Særligt May-Britt Kattrup fremhæver i sin argumentation at borgere har forskellige ønsker, og at staten bør respektere forskelligheden.

Argument 1: Markedet skaber ikke informerede valg

Bilagenes argumenter antager, at en ureguleret markedsøkonomi kan sikre, at folks behov opfyldes, og at folk træffer informerede valg på markedet. Du skal starte med at anfægte at markedet skaber informeret stillingtagen på sundhedsområdet.

Generelt kan du henvise til, at konkurrencen om forbrugerne på markedet skaber et incitament for virksomheder til at prioritere salg over velinformerede kunder. Derfor vil reklamer og markedsføring altid nedtone...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind