Spørgsmål 2

Undersøg, hvad der af bilag B1 kan udledes om danskernes holdning til betydningen af et godt og sundt liv, og i hvilket omfang danskerne ønsker politisk regulering på området. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om ideologier.

Opgaveformuleringen kræver, at du skal anvende viden om ideologier. Du kan læse en grundig gennemgang af alle ideologierne i vores kompendium om ideologier

Denne besvarelse vil først se på danskernes opfattelse af det gode og sunde liv ud fra figur 1 og tabel 2. Herefter undersøger besvarelsen holdningerne til om sundhed bør fremmes fra politisk side ud fra figur 2 og 3, samt tabel 1. I besvarelsen af spørgsmålet om politisk regulering inddrages ideologierne liberalisme og socialisme, fordi de kan anvendes til at karakterisere de mønstre, der fremgår af danskernes forskellige syn på politisk indgriben.

Danskernes holdning til betydningen af et godt og sundt liv

Figur 1 viser en oversigt over i hvor høj grad danskerne mener, at forskellige faktorer har betydning for “en sund levevis”. At undgå rygning er en af to faktorer, der tillægges størst betydning af danskerne. Den anden faktor, der tillægges mest betydning er at “Nyde livet, også selvom det indimellem er usundt”. De to faktorer rammer hele 8,4 på en skala fra 0-10 over, hvor vigtige de er for at have en sund levevis.

Svaret at “Nyde livet, også selvom det indimellem er usundt”, kræver en ekstra fortolkning, modsat de andre faktorer i figuren. Det skyldes at “usundt” står i direkte modsætning til “sundhed” og derfor ligner en selvmodsigelse. Svaret tyder på, at “sundhed” kan have to forskellige betydninger. Når danskerne mener at det kan være “sundt” indimellem at gøre noget “usundt” kan det betyde, at sundhed ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind