Delopgave A: Krisen i Dansk Folkeparti

Her finder du vores opgavehjælp til Delopgave A: Krisen i Dansk Folkeparti fra eksamenssættet “Udfordringer og løsninger”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 6 december 2021.

Opgaveformuleringerne lyder:

2. Undersøg, i hvor høj grad påstandene i bilag A1 om årsagerne til Dansk Folkepartis krise kan understøttes af materialet i bilag A2 (figur 1, tabel 1, tabel 2, figur 2 og tabel 3). Undersøgelsen skal understøttes af beregninger af et 95%-konfidensinterval for Dansk Folkeparti og mindst tre andre relevante partier, og du skal anvende viden om vælgeradfærd.

3. Du er politisk rådgiver for Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl. Skriv et notat til Kristian Thulesen Dahl, der sætter ham i stand til at udforme en strategi for, hvordan partiets tilbagegang i vælgertilslutningen kan vendes. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag A3, og du skal anvende viden om medier og politisk kommunikation.

Her kan du se et uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

I figur 1 kan vi se vælgertilslutningen til Dansk Folkeparti fra 2001 til 2019. Vi ser et stort fald fra 2015 til 2019, hvilket muligvis skyldes Thulesen Dahls lederevner, f.eks. at han ikke har en stor nok gennemslagskraft. 

Omvendt var han også formand i 2015, hvor Dansk Folkeparti havde en rekordhøj vælgertilslutning på over 20 %. Det taler imod, at det er Thulesen Dahls person som økonom fremfor værdikriger, der er skyld i Dansk Folkepartis krise, da han har haft denne persona hele tiden. Vi finder altså ikke opbakning til denne del af påstanden. Til gengæld er det vi ser i figuren konsistent med, at 25 år i politik har tæret på Thulesen Dahl og at vælgerne er blevet trætte af ham. Det mener vi, fordi vi kan se, at vælgertilslutningen falder undervejs i hans formandskab.

Det taler også imod, at krisen skyldes Kristian Thulesen Dahl som leder, at faldet i 2019 er mindre markant, når man sammenligner med 2001-2011, hvor Pia Kjærsgaard var formand. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave A: Krisen i Dansk Folkeparti

[1]
Bedømmelser
  • 24-03-2022
    Givet af 2.g'er på STX