Personer og miljø

Det fysiske miljø har mange ligheder med det danske landskab

”De Levnedes Land” beskriver et landskab, der bærer mange ligheder med den danske natur. Her er både ”Kyst” og “Strand” – og ”Skoven er grøn”. Vi hører også om ”Jorderigs Muld” og om “den blomstrende Vaar”. 

Ligheden med Danmark gælder både for beskrivelsen af Paradis og af verden her og nu. Digtet er rettet mod en dansk menighed, som skal have åbnet øjnene for, at Paradis allerede er til stede i den jordiske natur. Derfor beskriver digtet et fysisk miljø, som er genkendeligt for den danske læser. 

Miljøbeskrivelsen har samtidig den virkning, at den danske natur bliver ophøjet som noget særligt, fordi det er den, der bliver beskrevet i digtet. Selvom det principielt lige så vel kunne have været regnskove, ørken eller indlandsisen. Guds ånd er til stede overalt – men det er altså den danske natur, der bliver fremhævet som eksempel i digtet. 

Paradis er et sted uden tid

Paradis er et af de miljøer, der bliver beskrevet i digtet. Det fysiske miljø i Paradis er beskrevet på en måde, der minder en del om den danske natur, hvilke...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind