Andet materiale fra internettet

I opgaveformuleringen til den diskuterende artikel om tonen i den offentlige debat står der endvidere, at du kan inddrage andet materiale fra internettet i din diskussion af synspunkterne. Der er altså ikke et krav om, at du skal inddrage materiale fra internettet, men det er noget, du kan vælge at gøre, hvis det giver mening i din opgave.

Kildehenvisning

Når du citerer fra en internetside eller bruger nettet på anden måde i din opgave, skal du huske at nævne kilden i din opgave og indsætte en fodnote. Du kan få hjælp til kildehenvisning og fodnoter her.

I det følgende kan du få idéer til, hvilken internetside der kan være god at inddrage i dit diskussionsafsnit.