Det moderne gennembrud (ca. 1870-1895)

Her finder du vores noter til det moderne gennembrud. Du kan læse mere i vores kompendie om perioden.

Hvad er det moderne gennembrud? 

  • Det moderne gennembrud er en periode i dansk litteraturhistorie.
  • Perioden varer fra ca. 1870 til ca. 1895.
  • Georg Brandes sætter det moderne gennembrud i gang med forelæsningsrækken “Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur”.
  • Brandes kritiserer samtidens danske forfattere for at skrive virkelighedsfjern litteratur. Han
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind