Novelle

Her finder du vores noter til novelleanalyse. Læs mere i vores vejledning.

Komposition

Kompositionen er novellens opbygning. 

Indre komposition

 • Indre komposition er fortællingens opbygning.
 • Dækker handlingsforløb, kronologi, begyndelse, midte og slutning.

Ydre komposition

 • Ydre komposition er novellens konkrete opsætning på siden, dvs. tekstens udseende.
 • Dækker længde, linjeskift, skrifttype, illustrationer mm.

Handlingsforløb

Novellens handling kan følge forskellige forløb: 

 • Lineær komposition: ét kronologisk, sammenhængende handlingsforløb.
 • Cirkel komposition: handlingsforløb, som slutter, hvor det begyndte.
 • Klassisk tredelt komposition:
  • Begyndelsen præsenterer personer og miljø.
  • Midten beskriver en central begivenhed, som igangsætter en konflikt.
  • Slutningn løser konflikten.
 • Rammefortælling: fortælling placeret i anden fortælling.
 • Parallelkomposition: To eller flere handlingsforløb løber side om side.
 • Fragmenteret komposition: opbrudt handlingsforløb, mange spring i tid og sted, vanskelig at orientere sig i.

Kronologi

 • Kronologi: Novellens begivenheder præsenteres i samme rækkefølge, som de skal forestille at foregå.
 • Brud på kronologien:
  • Flashback: spring tilbage i tid.
  • Flashforward: spring frem i tid.

Begyndelse

Noveller kan begynde på forskellige måder:

 • In medias res kaster os direkte ind i handlingen.
 • Præsentation præsenterer f.eks. miljø, personer eller tid.
 • Fortællerkommentar: Fortælleren kommentere direkte på handlingen som det første.
 • Anslag antyder novellens tema eller konflikt.

Midte 

I midten af novellen kan en eller flere af de følgende ting ske: 

 • En central begivenhed kan starte en konflikt eller være et vendepunk
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind