Opgave 4. Alger og bioenergi

1.

Redegør for, hvorfor øget tilførsel af carbondioxid til vækstmediet kan øge væksten hos alger. 

Alger er fotosyntetiske, og forbruger derfor carbondioxid i calvin cyklus. Hvis de ikke har nok adgang til carbondioxid i vækstmediet, vil tilførsel af mere CO2 øge dannelse af glyceraldehyd 3-phosphat, og i sidste ende mængden af biomolekyler. Dette vil føre til en højere vækst.

 

2.

Opskriv ligevægtsbrøken for reaktion (1). Argumentér for, at når der tilføres carbondioxid vil koncentrationen af hydrogencarbonat stige. 

Ligevægtsbrøken opstilles:

K=\frac{[H_2CO_3(aq)]}{CO_2(aq)+[H_2O(l)]}

Når der tilføres carbondioxid vil ligevægt I forskydes mod højre i reaktion I. Derved vil der blive dannet mere H_2CO_3. Dette vil igen forskyde reaktion II mod højre, og der vil dannes mere hydrogencarbonat. På d...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind