Opgave 1. Mikrobiel produktion af bæredygtige brændstoffer

Indhold

1.

Afstem reaktionsskemaet for omdannelsen af glucose til butan-1-ol, vist i figur 1, idet alle carbon- og hydrogenatomer angives. Benyt eventuelt bilag 1.

C6H12O6 -> C4H9OH + 2 CO2 + H2O

 

2.

Beregn det maksimale udbytte af butan-1-ol ved omdannelse af 100 kg glucose. Angiv resultatet i kg.

Molarmasse C6H12O6: 6 · 12,01 + 12 · 1,01 + 6 · 16 = 180,18 g/mol

Molarmasse C4H9OH: 4 · 12,01 + 10 · 1,01 + 16 = 74,14 g/mol

Andel af C6H12O6, der omsættes til C4H9OH:

\frac{74,14 \ \frac{g}{mol}}{180,18\frac{g}{mol}}=0,411

100 kg · 0,411 = 41,1 kg

Det maksimale udbytte af butan-1-ol ved omdannelse af 100 kg glucose er 41,1 kg.

 

3.

Angiv ved hjælp af figur 2 den dobbeltstrengede DNA-sekvens, som restriktionsenzymet har genkendt.

Restriktionsenzymets genkendelsessite er den fælles basesekvens i de tre DNA-udsnit.

Det frem...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind