Download vejledningen

Vi anbefaler, at du downloader denne vejledning og vores noter og kompendier til Biologi C. Så kan du bruge materialerne i forberedelsestiden, hvor du ikke må have adgang til internettet. Vores noter opridser de vigtigste informationer om de fleste emner i dit pensum, og kompendierne indeholder en mere dybdegående gennemgang af stoffet.

Du kan downloade produkterne via vores app. Læs også vores vejledning til at downloade webbøger.

Noter til Biologi C

Kompendier til Biologi