Opgave 3. Energiomsætningen under intervalarbejde

Indhold

1.

Forklar, hvorfor pauserne mellem hvert sprint skal være lige lange for at undersøge energiomsætningen under intervalarbejde.

Hvis længden af pauserne mellem hvert sprint varierer, er det forskelligt, hvor lang tid musklen har til at genopbygge sine energilagre inden et nyt sprint. Pauserne bør altså have samme længde, hvis musklen skal have så ens en energimængde som muligt til rådighed ved hvert sprint, så sprintene kan sammenlignes.

 …

...

2.

Skitsér en graf, der viser gymnasieelevens puls som funktion af tid under opvarmning, første sprint og den efterfølgende pause. Begrund din skitse.

Se pulsens udvikling fra hvile til moderat arbejde til maksimalt arbejde i vores kompendium om blodkredsløbet.

Elevens puls ligger inden opvarmningen på ca. 60, men stiger, når eleven…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind