Opgave 1. Biodiversitet

Indhold

1.

Bestem den gennemsnitlige procentvise tilbagegang i insektbiomasse i de 27 år, som undersøgelsen afspejler. Vis din beregning.

Der er en fejl i billedteksten til grafen. Ligningen angiver ikke insektbiomassen som funktion af årstal, men insektbiomassen som funktion af antal år efter år 1989 (år 1989 svarer til x = 0). 

Vi har data fra perioden 1989-2016. Vi bruger formlen y = 7,35 e^{-0,06x} til at beregne biomassen for hhv. 1989 og 2016:

 

1989 (år 0…

...

2.

Diskuter, om biomassen af flyvende insekter kan bruges som et udtryk for biodiversiteten af flyvende insekter i områderne.

Der kan være en vis sammenhæng mellem biomasse og biodiversitet. Antallet af økologiske nicher i området er dog især af stor betydning for biodiversiteten og bør inddrages i diskussionen.

Biodiversiteten er antallet af …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind