Opgave 4. Pelsfarve hos mus

Indhold

1.

Angiv, hvilken ændring i receptorproteinets primærstruktur der medfører lys pelsfarve. Inddrag figur 1.

Som det fremgår af figur 1, har mRNA-sekvensen for mutant-allelen et enkelt sted basen uracil (U), hvor den normale allel har basen cytosin (C). Dette ændrer den pågældende tripletkode fra CGC (som koder for arginin) til UGC (som koder for cystein). Denne ændring i aminosyresammensætningen (dvs. proteinets primærstruktur) medfører, at musen får den lyse pelsfarve.

 

2.

Forklar, hvorfor en mutation i genet for receptorproteinet kan resultere i mus med lys pelsfarve. Begrund dit svar.

Receptorproteinet sidder i celleoverfladen og aktiveres, når det bindes til hormonet MSH. Dette aktiverer en række processer inde i cellen, som medfører produkti...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind