Opgave 3. Iontransport i neuroner

Indhold

1.

Forklar, hvad der sker, når en ionkanal aktiveres ved påvirkning af et transmitterstof. Inddrag figur 1.

Transmitterstoffer fungerer ved at binde til et bestemt protein og få proteinet til at ændre sin rumlige struktur.

Transmitterstoffet binder til ionkanalens receptorer (eller bindingssteder) som vist på figur 1 B og C, hvilket får proteinet til at ændre sin rumlige struktur. Det kan f.eks. ske ved, at transmitterstoffet forskyder proteinets polaritet. Den ændrede form danner et hul i ionkanalen, som tillader ioner at passeren igennem membranen.

 

2.

Angiv, hvor på neuronet tætheden af spændingsregulerede ion-kanaler er størst, og hvor tætheden af transmitterstofregulerede ion-kanaler er størst. Benyt vedlagte bilag. Begrund dit svar.

Transmitter

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind