Opgave 4. Edderfugle

Indhold

1.

Forklar edderfugles rolle i fødenettet, vist i figur 1.

Fødenettet viser, at edderfuglen er sekundærkonsument og topprædator.

Fødenettet viser, at edderfuglen er en sekundær konsument. Den lever af organisk stof, som er produceret af søens primære konsumenter (muslinger). Samtidig frigiver edderfuglen næringsstoffer som nitrogen og fosfor til omgivelserne, når dens ekskrementer nedbrydes af mikroorganismer. Næringsstofferne danner grundlag for, at primærproducenterne (planteplankton) kan vokse i søen, og planktonet danner dernæst fødegrundlag for de filtrerende muslinger. Derfor er edderfuglen og muslingerne med til at sikre hinandens fødegrundlag.

 

2.

Bestem den gennemsnitlige årlige vækstrate for antal ynglende edderfugle i perioden 1965 ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind