Hjælp til Almen Sprogforståelse (AP)

Her finder du vejledninger og noter til AP.

I vores vejledninger og noter til AP hjælper vi dig igennem grammatik, latin, fremmedord, sociolingvistik, sprog og sproghistorie. Vores noter fungerer som opslagsværk, så du altid kan finde hjælp til ord eller betegnelser, som du er i tvivl om. Studienets AP vejledninger er den ultimative hjælp til at komme sikkert igennem Almen Sprogforståelse.