Sådan analyserer du autofiktion

Du kan som hovedregel analysere autofiktion med de analysemodeller, du bruger til fiktionsgenrer. Arbejder du med et autofiktivt digt (fx af Yahya Hassan), kan du altså bruge en almindelig analysemodel til digte. Alle autofiktive tekster rummer nemlig fiktionsvirkemidler, fx symbolik. 

Få hjælp til de sædvanlige analysepunkter som komposition, sprog mm.

Du skal dog også analysere de særligt autofiktive træk ved teksten. Det vil sige tekstens bevidste leg med fakta og fiktion, herunder dens selvbiografiske elementer. 

Det gør du for det første ved at dykke ned i teksten og analysere dens fakta- og fiktionsmarkører. Fx kan person- eller stednavne, der stemmer overens med virkeligheden, være en faktamarkør, som betyder noget for, hvordan vi opfatter teksten. 

Få hjælp til fakta- og fiktionsmarkører.

For det andet kan du løfte blikket fra teksten og analysere dens paratekst, dvs. alt det, der er uden om selve teksten. Parateksten er alt lige fra bogens ydre (fx dens omslag) til kommunikationen om bogen (fx forfatterinterviews eller omverdenens debat af bogen). Parateksten betyder noget for, hvordan vi opfatter teksten. 

Få hjælp til parateksten.