Segmentering og udvælgelse af målgruppe

Segmentering og herigennem udvalget af målgrupper for en virksomhed er typisk en analyse eller diskussionsopgave. Du vil enten blive bedt om at udarbejde en analyse, som munder ud i én eller flere målgrupper for virksomheden, eller også skal du diskutere virksomhedens valg af målgrupper gennem en segmentering. På denne måde vil du i begge tilfælde komme ud for at skulle foretage segmentering af det givne marked, som virksomheden opererer indenfor.

En sådan opgave vil typisk kunne inddeles i tre forskellige områder, som skal sikre, at du både får udvalgt de rigtige målgrupper ud fra segmenteringen, samt at du herefter kan teste disse målgruppers brugbarhed gennem brugen af SMUK/SMOK-modellen. Denne model vil i analyseopgaven sikre dig, at du ender ud med den mest attrak...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind