Værdikædeanalyse

En værdikædeanalyse kan benyttes som et separat analyseværktøj eller som en del af en intern analyse. I en værdikædeanalyse ligger fokus på, hvordan virksomheden gennem en række forskellige trin tillægger produkterne værdi, inden disse kommer ud til forbrugerne. Du vil typisk i forbindelse med udarbejdelsen af en værdikæde blive spurgt til, hvor du vurderer, at virksomheden opnår deres kernekompetencer i værdikæden. Hermed kan værdikæden også benyttes i forbindelse med fremtidige strategiske tiltag, da denne analyse giver indblik i virksomhedens styrker og svagheder.

Der kan udarbejdes to forskellige typer af værdikæder:

  • For produktions- og handelsvirksomheder eller
  • For servicevirksomheder.

Til eksamen tages der typisk udgangspunkt i enten produktions- eller handelsvirksomheder, derfor vil det følgende omhandle en sådan værdikæde.

Strukturopbygning

Strukturopbygningen af en værdikædeanalyse med tilhørende vurdering af kernekomp...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind