Opgavetyper

Eksamenssæt i Afsætning består af 5 opgaver. Vi har lavet en guide til hver opgavetype som du kan læse på de følgende sider. Derudover har vi også lavet en guide til nogle af de mest almindelige analyseopgaver du kan støde på:

Her kan du se et uddrag fra guiden til internationaliseringsopgaver:

Uppsala-modellen 

Uppsala-modellen beskriver, at virksomheder bevæger sig langsomt ud på eksportmarkedet. Ifølge modellen vil virksomhedernes markedspredning starte med lande, der minder om hjemmemarkedet, hvorefter man senere vil eksportere til mere fremmedartede lande med større miljøafstand.

Born global-modellen 

Born global-modellen er en internationaliseringsmodel for virksomheder, der allerede fra etableringen af virksomheden søger mod eksportmarkeder. En virksomhed skal indenfor dens tre første leveår eksportere til andre lande og eksporten skal udgøre mindst 25 % af omsætningen for, at man kan sige, at virksomheden følger Born global-modellen.

Reborn global-modellen

Reborn global-modellen beskriver internationaliseringen for virksomheder, der ikke startede med at eksportere, men siden har omlagt deres produktion med fokus på eksport.

Internet-modellen 

Internet-modellen går ud på, at virksomheden gennem internettet og e-handel eksporterer. Der er dog stor uenighed blandt marketingfolk om, hvorvidt man kan kalde det en internationaliseringsmodel. Nogle mener, at internettet gør internationaliseringen lettere, mens andre mener, at internettet blot er en distributionskanal.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind