Kemisk syntese af bupropion | Teknikfag

Rapport: Kemisk syntese af bupropion | Teknikfag

Her finder du en rapport om kemisk syntese af Bupropion hydrochlorid lavet i henhold til eksamensoplæg 2015 i teknikfaget Proces, Levnedsmiddel og Sundhed.

Rapporten indeholder en forklaring af tre trins syntesen med fejlreaktioner og forklaring af kemien bag. Der er foretaget smeltepunkt- og TLC analyse. Yderligere er der laver H-NMR og C-NMR analyse af syntesen udgangsstof.

Lærers kommentar

Udmærket rapport og til eksamen, ved fremlæggelse af rapport, fik gruppen karakter 12.

Indhold

1. Abstract
2. INDHOLDSFORTEGNELSE
3. FORORD
4. PROJEKTBESKRIVELSE
4.1. Problemanalyse
4.2. Problemformulering
4.3. Tidsplan
5. TEORI
5.1. Kemiske egenskaber
5.2. Bupropion - historisk vinkel
5.3. Depression.
5.4. Nervesystemet anatomisk
5.5. Nedbrydning af acetylcholin og nikotin
5.6. Nikotinafhængighed.
5.7. Bupropion - farmakologisk set
5.8. Hydroxybupropion
5.8.1. Erythrohydrobupropion og therohydrobupropion
5.9. Noradrenalin
6. INTRODUKTION TIL SYNTESE/ PRAKTISK ARBEJDE
6.1. Overordnet syntese
6.2. Enhedsoperationer
6.2.1. Omrøring
6.2.2. Ekstraktion
6.2.3. Kemisk ekstraktion
6.2.4. Omkrystallisation
6.2.5. Filtrering
6.2.6 Inddampning
6.3. Analyseværktøjer
6.3.1. Smeltepunktsbestemmelse.
6.3.2. TLC (Tyndtlagschromatografi)
6.4.3. GMP
7. PILOTFORSØG
7.1. Syntesetrin 1
7.1.1. Teoretisk forklaring bag syntesetrin
7.1.2. Fejlreaktioner
7.1.3. Teoretiske beregninger
7.1.4. Materialer
7.1.5. Sikkerhed
7.1.6. Fremgangsmåde
7.2. Syntesetrin 2
7.2.1. Teoretisk forklaring bag syntesetrin
7.2.2. Materialer
7.2.3. Sikkerhed
7.2.4. Fremgangsmåde
7.3. Syntese trin
7.3.1. Teoretisk forklaring bag syntesetrin
7.3.2. Teoretiske beregninger
7.3.3. Materialer
7.3.4. Sikkerhed
7.3.5. Fremgangsmåde
7.3.6. Resultater
7.3.7. TLC analyse af hvert syntesetrin
7.3.8. Resultatbehandling
7.3.9. Diskussion
8. OPTIMERINGSFORSØG
8.1. Optimeringsforsøg 1
8.1.1. Teoretisk begrundelse for optimering.
8.1.2. Hypotese
8.1.3. Resultater
8.1.4. Resultatbehandling
8.1.5. Diskussion
8.1.6. Delkonklusion
8.2. Optimeringsforsøg 2
8.2.1. Teoretisk begrundelse for optimering.
8.2.2. Hypotese
8.2.3. Resultater
Tabel 13: Resultater over optimerings forsøg
8.2.4. Resultatbehandling
Tabel 14: Resultatskema, beregninger ses under bilag 12
8.2.5. Diskussion
Delkonklusion
8.3. Optimeringsforsøg 3
8.3.1. Teoretisk begrundelse for optimering
8.3.2. Hypotese
8.3.5. Diskussion
9. HOVEDFORSØG
9.1. NMR analyse
9.1.1. NMR introduktion
9.1.2. Introduktion til H1-NMR analyse
9.1.3. Chemical shift
9.1.4. Integralkurve
9.1.5. C13 - NMR
9.1.6. Sikkerhed
9.1.7. Resultater
9.1.8. H1 - NMR spektre
9.1.9. C13 - spektre
9.1.10. Resultatbehandling
9.1.11. H1 - NMR
9.1.12. C13 - NMR
9.1.13. Diskussion
9.1.14. Konklusion
9.2. Diskussion
9.2.1. Miljømæssige overvejelser
9.2.2. Diclhormethan
9.2.3. Tert-butylamin.
9.2.4. N-methylpyrolidon.
9.2.5. Diethylether
9.2.6. Vurdering af bupropion
10. Konklusion
12. Bilagsfortegnelse.
12.1. Målinger og beregninger: Pilotforsøg
12.2. Målinger og beregninger: Optimeringsforsøg 1
12.3. Målinger og beregning: Optimeringsforsøg 2
12.4. Målinger og beregninger: Hovedforsøg
12.5. Sikkerhedssætninger
11. Litteraturliste

Uddrag

På trods af at det længe har været dokumenteret, at rygning øger risikoen for en række sygdomme som lungekræft, ryger 23 % af befolkningen stadig væk, dette inkl. lejlighedsrygerer1. Dette tal er reduceret markant de seneste 10 år, men tallet er stadig relativt højt. Nikotin, som er et giftstof der findes i tobaksrøg, har en afhængighedsskabende effekt, der er årsag til at mange udvikler nikotin- afhængighed. I 2014 forsøgte 200.000 danske faste rygere at stoppe med at ryge; af disse formåede 50.000 rygere at stoppe.

Depression er en psykisk lidelse, som omkring 500.000 danskere bliver ramt af i løbet af deres liv. Undersøgelser og forskning viser, at der i nogle tilfælde er en sammenhæng mellem rygning og de- pressioner, samt at et rygestop vil påvirke rygeren således at den enkelte person højst sandsynlig- vis vil slippe af med depression, angst og stress.

Til rygestop er der udviklet en række medikamenter som kan anvendes således at disse kan hjælpe rygeren; heraf er et af disse Bupropion. Dette er et receptpligtigt medicin, som derfor kræver en læges vurdering før brug. Modsat andre rygeafvænningsmedikamentxer tilfører Bupropion ikke nikotin; medikamentet, som systematisk hedder (2 - tert-butyl-amino)-3'-chloropriophenone, fun- gerer som en antagonist til nikotin acethylcolin receptoren, hvilket forklarer bupropions virkning som rygestopmiddel. Ydermere virker stoffet ved at inhibere processen, hvorved hormonerne dopamin og norepinephrine optages af hjernen, hvorfor det også fungerer som et lægemiddel mod depression.

Formålet med dette projekt, er at fremstille medikamentet Bupropion igennem en flertrins syntese, samt forsøge at optimere denne syntese således at fremstillingsprocessen af stoffet kan forbedres. Som et led i projektet, udføres ligeledes en række analyser. 3... Køb adgang for at læse mere

Kemisk syntese af bupropion | Teknikfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.