Syntese af Benzoesyre - Rapport i Kemi

 • STX 3.g
 • Kemi B
 • 10
 • 7
 • 1969
 • PDF

Syntese af Benzoesyre - Rapport i Kemi

Rapporten beskriver en syntese af benzoesyre. Vi omkrystalliserer og renhedsvurderer også produktet af vores syntese.

Formål
Formålet er at fremstille benzoesyre ud fra benzylalkohol ved oxidation med kaliumpermanganat i sur væske, og at omkrystallisere og renhedsvurdere produktet/bundfaldet ved smeltepunktsbestemmelse.

Lærers kommentar

Se kommentarer – ellers god rapport

Lærers kommentarer og rettelser står løbende i rapporten.

Indhold

Formål
Teori
Materiale & metode
Databehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Synteseprocessen:
Vi startede med at afveje 5,018 g benzylalkohol i en af de 250 mL koniske kolber og tilsatte 6,06g kaliumpermanganat, 60 mL 4M svovlsyre og nogle pimpsten.
Vi omrystede den koniske kolbe og lod blandingen koge et par minutter under udsugningen, hvorefter vi tilsatte natriumsulfit indtil væsken var farveløs.
Samtidig med at vi tilsatte natriumsulfit, blev der dannet et gult lag oven på den farveløse væske. Det observerede gule lag er benzoesyren .
Blandingen afkølede vi først under den kolde hane og bagefter i et isbad. temperaturfaldet påvirkede det gule lag til at udkrystalisere, og bundfaldet i blandingen frafiltreres ved en sugefiltrering. En sugefiltrering går hurtigere end en almindelig filtrering, da det vha. vand fra vandhanen skabes et undertryk i den kolbe den farveløse væske skal løbe ned i. Undertrykket påvirker den farveløse væske til at løbe hurtigere. Før end vi overførte blandingen fra den koniske kolbe til tragten væddede vi filtrerpapiret med demineraliseret vand, så filtrerpapiret blev tætsluttet til tragten.
Efter at have overført blandingen til tragten, som sad på den anden koniske kolbe, skyllede vi den første koniske kolbe med demineraliseret vand, for at få alt det udkrystalliserede benzoesyre med.

Omkrystallisering:
Det frafiltrede produkt overførte vi til en ny 250 mL konisk kolbe og tilsatte 50 mL demineraliseret vand. Vi opvarmede blandingen så den kogte, og lod den stå indtil al benzoesyren var opløst. (Hvis det ikke havde været muligt at opløse al benzoesyren, kunne vi have tilsat noget ekstra demineraliseret vand). Vi placerede samtidig også tragten ovenpå den koniske kolbe, for at varme den op, så benzosyren ikke størknede i den næste filtræring vi skulle lave. Benzosyren filtrerede vi igen for at fjerne pimpsten og andet uopløst, som f.eks. Mn2+, som ikke forsvandt i første filtrering.
Efter benzoesyren var løbet igennem filtret afkølede vi den under den kolde vandhane og bagefter i et isbad, så den igen størknede.
Vi foretog endnu en sugefiltrering for at være sikker på at vi havde fået det meste uopløste væk, og skyllede igen med demineraliseret vand, hvorefter vi overførte benzoesyren til en porcelænsskål og placerede porcelænsskålen i et ”tørreskab”.
Da vandet fra benzoesyren var fordampet, vejede vi benzoesyren. Benzoesyren vejede 0,84g, hvilket vil blive diskuteret under databehandlingen.

Bestemmelse af smeltepunkt:
Vi bestemte ”vores” benzoesyres smeltepunkt for at sammenligne med værdien for benzoesyres smeltepunkt i en databog. I Databogen oplyses at benzoesyres smeltepunkt er 122 ºC.
Vi fandt ”vores” benzoesyres smeltepunkt vha. et smeltepunktsapparat.
Først tog vi et smeltepunktsrør og pressede ned i vores benzoesyre for at presse den op i smeltepunktsrøret. Efter at vi havde presset vores benzoesyre op i smeltepunktsglasset, så der var 3-4 mm prøvede vi at få vores benzoesyre længere ned i smeltepunktsrøret, så det kom væk fra åbningen.
Vi førte smeltepunktsrøret ind i smeltepunktsapparatet, og da vores benzoesyre smeltede, aflæste vi smeltepunktet på apparatet. Smeltepunktet var 119 ºC, dette er lidt lavere end det burde være, men det skyldes fejlkilder, som forklares under fejlkilder... Køb adgang for at læse mere

Syntese af Benzoesyre - Rapport i Kemi

[3]
Bedømmelser
 • 22-01-2017
  pokpokpopokpokpopokpompompompompm
 • 19-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  goooooooooooooooooooooodt!
 • 28-04-2016
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Meget god til inspiration