Fremstilling af lidocain ved syntese

Fremstilling af lidocain ved syntese

Større skriftlig opgave (SSO) i Kemi med formål at fremstille lidocain ved syntese.

Indhold

Opgaveformulering s. 0
1. Forord s. 1
2. Anvendelse af lidocain s. 2
3. Forsøgsbeskrivelse
3.1. Risikovurdering s. 3
3.2. Benyttet apparatur s. 4
3.3. Syntesebeskrivelse 1 del s. 4
3.4. Syntesebeskrivelse 2 del s. 6
3.4. Delkonklusion s. 9.
4.1. NMR s. 9
4.2 Analyse af NMR Spektrogrammer s. 11
4.2.1. N-(2,6dimetylphenyl)-chloracetamid s. 11
4.2.2. lidocain s. 12
5. TLC s. 13
5.1. TLC analyse s. 14
6. Smeltepunkt s. 14
6.1. Smeltepunkts analyse s. 14
7. Konklusion s. 15
8. Litteraturliste s. 16

Bilag:
1. Andre anæstetika
2. Risikoanalyse
3. Strukturformler samt molarmasse
4. Cyklisk reaktion
5. Analysemetoder
6. Øvelsesvejledning (ukommenteret)
7. NMR spekter for N-(2,6-dimethylphenyl)-chloracetamid
8. NMR spekter for lidocain
9.NMR spekter for lidocain (forstørrelse)

Uddrag

1.Forord

Jeg har i denne opgave givet et indblik i et aspekt af den organiske kemi, syntese. Ved laboratorium forsøg har jeg fremstillet stoffet lidocain. Jeg har udført forsøget på H.C Ørsteds instituttet under kyndig ledelse af lektor Henriksen, Lars.

Formålet med forsøget er, ved syntese, at fremstille lidocain. Der er i denne fremstilling lagt vægt på det kvalitative frem for det kvantitative! Der gøres opmærksom på at der, på alle anvendte stoffer, kan findes information vedrørende molarmasse og strukturformel i bilag 3.
Jeg redegøre i opgavebesvarelsen for hvordan lidocain rent praktisk fremstilles, og hvad der sker på det kemiske niveau. Jeg har lavet udbytte beregninger af både 1 del, 2 del og på det samlede resultat. I opgaven er indflette billeder af mit forsøg for at give en bedre forståelse af opstillingerne, jeg har også indtegnet strukturformler der hvor jeg synes at det lettede forståelsen af reaktionerne. Disse indtegnelser kompenserer for at opgaven er længere end tilladt.
I opgaveformuleringen bedes der om redegørelse for NMR samt TLC analyserne, jeg er gået skridtet videre, og har ikke bare analyseret resultaterne, men begivet mig ud i at forklare analysemetoderne. Jeg har endvidere kort anført en introduktion til andre analysemetoder i bilag 5. Jeg har valgt at gå ”ud over” problemformuleringen på denne måde, fordi jeg mener at det giver en bedre gennemført forklaring af syntesen samt analysen. Mit valg er accepteret af min faglærer lektor Ladegaard, Carsten.

Da der i et punkt i opgavetitlen er anført risikoanalyse som krav, har jeg valgt at lave et afsnit om generel adfærd i laboratoriet, og et afsnit specifikt omkring mit forsøg. Endvidere har jeg valgt ikke at medtage risiko analyse for hver enkelt stof i rapporten, men henviser til bilag 2. Jeg har valgt dette af hensyn til opgavens omfang.

Gennem min bearbejdelse af problemformuleringen har jeg fået kompetent input fra:
Lektor Ladegaard, Carsten; Lektor Henriksen, Lars; Sygeplejerske Bested, Lis; Kemiingeniør Hansen, Lise Olsen... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af lidocain ved syntese

[4]
Bedømmelser
 • 28-08-2017
  God, men savner lidt flere figurer og strukturformler i forklaringen af bl.a. reaktionsmekanismerne.
 • 10-01-2011
  Fin besvarelse. Mangler nok noget rationel argumentation hist og her og lidt mere kemikinetik.
 • 08-09-2010
  God opg.............
 • 03-05-2008
  ok