Synopsis om Danmarks medlemskab af EU i Samfundsfag B

  • STX 2.g
  • Samfundsfag B
  • Ingen givet
  • 4
  • 1435
  • PDF

Synopsis om Danmarks medlemskab af EU i Samfundsfag B

Dette er en synopsis om EU, hvad EU er og hvad medlemskabet har af betydning for Danmark.

Problemformulering

Hvordan påvirker det danske medlemskab af EU Danmark, og hvilke løsninger kan der være på vores EU-skepsis?

Der inddrages to artikler: ”Danskerne vil have mindre EU” – bragt i Altinget og ”Blå ungdomspartier: Vi skal følge briterne ud af EU”.

Elevens kommentar

Redegørelsen var lidt for lang

Indhold

Indledning
Problemformulering
Underspørgsmål
1. Hvad er eu og hvad går medlemskabet ud på?
2. Hvilke fordele og ulemper om danmarks medlemskab af eu, ses I de tre artikler?
3. Hvilke løsninger kan der være på at få mindsket danskernes eu-skepsis?
Konklusion
Perspektiverende spørgsmål

Uddrag

1. Hvad er EU og hvad går medlemskabet ud på?

• Seks lande – Frankrig, Belgien, Holland, Luxembourg, Italien og Vesttyskland – slog sig sammen og etablerede i 1951 Det Europæiske Kul – og Stålfællesskab. De seks lande ønskede at handle sammen for derved at forebygge krig. Deres idé var, at varer og folk frit skulle kunne krydse landegrænser; Det som vi i dag kalder fri bevægelse af varer, serviceydelser, arbejdskraft og kapital.
• Ved Rom-traktaten i 1957 blev de seks oprindelige medlemslande enige om at udbygge samarbejdet. Det udbyggede samarbejde fik navnet Det Europæiske Fællesskab (EF).
• Det gik godt for EF og de havde fået et godt samarbejde op at køre. Dog blev samarbejdet sat lidt i stå, da vi ramte ind i den verdensomspændende økonomiske krise i 1970'erne. Det hjalp heller ikke på integrationen, at to så EU-skeptiske lande som Storbritannien og Danmark blev medlemmer i 1973.
• I 80'erne skete et opsving i samarbejdet. Kommissionen fik overbevidst medlemslandene om, at fællesskabet skulle færdiggøre de primitive ideer om et fællesmarked kaldet ”Det Indre Marked”.
• Det indre marked blev gennemført i 1992 og er siden... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om Danmarks medlemskab af EU i Samfundsfag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.