Synopsis om kriminalitet og straf i Samfundsfag B

  • STX 2.g
  • Samfundsfag B
  • Godkendt
  • 9
  • 2919
  • PDF

Synopsis om kriminalitet og straf i Samfundsfag B

Samfundsfag B synopsis om kriminalitet og straf og om man kan skabe et samfund uden kriminalitet?

Synopsen og problemformuleringen er udarbejdet på baggrund af udleverede artikler om kriminalitet samt gennemgået materiale i undervisningen, som bl.a. omhandler teorier om, hvorfor nogle mennesker begår kriminalitet og andre ikke. Derudover anvendes også samfundsfaglige teorier, der har fokus på kriminalitet som resultat hhv. individet og samfundsstrukturen. I opgaven indgår også undersøgelser og teorier om, hvilke(n) strafform, der giver det laveste recidiv og som er mest præventiv.
De anvendte artikler indgår som en del af materialelisten i synopsen.

Problemformulering:
Er det muligt at skabe et samfund uden kriminalitet?

Underspørgsmål:
Hvilke strafformer findes?
Hvorfor begår mennesket kriminalitet?
Hvorfor straffer vi kriminelle handlinger?
Undersøg hvordan en passende straf udmåles?
Hvilken strafform virker bedst i forhold til at bekæmpe kriminalitet?

Lærers kommentar

God problemformulering og underspørgsmål.
Du har lavet en meget grundig og utrolig flot opgave (som sædvanlig), der vidner om godt overblik over emnet og god evne til at fokusere på det væsentligste. Godt sprog gør det til en fornøjelse at læse.

Elevens kommentar

Jeg skulle have inddraget de udleverede artikler en smule mere.

Uddrag

Indledning:
For 150 år siden fik Danmark sin første samlede straffelov. Siden da har måden vi straffer på ændret sig mange gange; fra dødsstraf, udstødelse, skamstraf og isolation til de mere civiliserede former for straf, vi kender til i dag. Og selvom samfundet altid har arbejdet for at bekæmpe kriminalitet, er det aldrig lykkes at skabe et Danmark uden kriminalitet.
Kriminalitet og straf udgør en stigende andel af den offentligt og politiske debat i Danmark.
Hvad gør mennesker kriminelle, og hvordan forebygges og bekæmpes kriminalitet? Holdnin-gerne er mange og spænder vidt på tværs af befolkning og politikere.

Hvilke strafformer findes?
Ifølge FN's børnekonvention, som Danmark støtter, må unge under 18 år ikke fængsles sam-men med voksne over 18. Straffeformen afhænger derfor af den kriminelles alder.
I Danmark er den ... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om kriminalitet og straf i Samfundsfag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.