Delopgave B: Reformer af EU

Her finder du vores opgavehjælp til Delopgave B: Reformer af EU fra eksamensættet “Reformer”, der blev brugt til skriftlig eksamen i Samfundsfag d. 30. august 2019.

Opgaveformuleringen lyder:

2. Undersøg, hvorvidt regeringens syn på Danmarks EU-politik, som det kommer til udtryk i bilag B1, stemmer overens med befolkningens holdninger til EU-samarbejdet, som de fremgår af bilag B2 (tabel 1, figur 1, figur 2 og tabel 2). Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om integration i EU.

3. Diskutér, hvorvidt øget integration i EU vil styrke eller svække EU’s udvikling. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B3, og du skal anvende viden om suverænitet og EU-samarbejdet.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Vi kan bruge både figur 1 og 2 samt tabel 2 til at sige noget om, hvorvidt danskerne ønsker et slankt og effektivt EU.

Hvis vi starter med figur 1, så kan vi se, at der ikke er nogle områder, hvor danskerne er åbne overfor suverænitetsafgivelse. Det viser os, at danskerne ikke er åbne overfor mere integration i dybden, hvilket signalerer et ønske om at holde EU slankt og effektivt. Vi kan også se, at danskerne heller ikke ønsker integration i bredden, da der kun er fire områder, hvor mere end 50 % af befolkningen er åbne overfor, at danskerne skal deltage i EU-samarbejdet. Et bredere samarbejde vil sandsynligvis gøre EU mere ineffektivt. Ud fra figur 1 ser det altså ud til, at danskerne er enige med regeringen.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Berth nævner også, at der i Danmark er modstand mod øget integration i EU. Hvis vi tager udgangspunkt i de to forskellige forslag Juncker kommer med, så kan vi ved at inddrage B2 se om Berth har ret i hans påstand.

Figur 1 viser, at danskerne ikke er åbne overfor, at Danmark skal afgive suverænitet indenfor finanspolitik eller handelsaftaler, hvilket en fælles europæisk økonomi- og finansminister sandsynligvis vil kræve. Hvis EU ender med at få en fælles økonomi- og finansminister vil det altså sandsynligvis medføre stor modstand i den danske befolkning, hvilket kan føre til udmeldelse.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave B: Reformer af EU

[2]
Bedømmelser
  • 11-10-2020
    Givet af 3.g'er på STX
    giver godt overblik
  • 23-02-2021
    Givet af 2.g'er på STX