SOP om Stamcelleforskning og "Den perfekte bror"

 • HTX 3. år
 • SRP (Dansk A, Bioteknologi A, SOP)
 • 10
 • 22
 • 5953
 • PDF

SOP om Stamcelleforskning og "Den perfekte bror"

SOP om stamcelleforskning i Dansk A og Bioteknologi A med en analyse af "Den perfekte bror" af Jørgen Pagh.

Opgaveformulering

Forskningen indenfor dyredesign har efterhånden taget fat. Man mener ikke, at metoderne, der er anvendt til dyr ligger langt fra metoder, der kan anvendes til mennesker.

Jeg vil i denne opgave undersøge nogle af de metoder, der i dag er blevet brugt til at lave for-søg med dyredesign for på denne måde at få større viden om, hvad der sker, når man designer på generne. Jeg har valgt at redegøre for anvendelsen af stamceller i forhold til dyredesign og herunder kloning. Derudover vil jeg også redegøre for præimplantationsteknikken, som i dag benyttes på mennesker.

Via en analyse af novellen ”Den perfekte bror” fra år 1900 af Jørgen Pagh vil jeg opstille en række argumenter omkring anvendelsen og konsekvenser af designerbørn. Ydermere vil jeg hente nogle argumenter fra artiklen ”Adam skal redde Molly” fra år 2000.

Ved hjælp af de argumenter, jeg kommer frem til via teksterne, vil jeg lave en diskussion af de etiske aspekter samt konsekvenser, der er og kan forekomme omkring brugen af menne-skedesign.

Jeg vil gennem arbejdet med dette projekt søge at komme nærmere en konklusion på, hvad en god løsning kan være på brugen af metoder til menneskedesign.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Forord
Abstract
Indledning
Problemformulering
Designerbørn
Stamceller
Hvad er en stamcelle?
Stamceller kan benyttes til designerbørn
Præimplantation
Analyse
Den perfekte bror (1990)
Handling
Personkarakteristik
Virkemidler
Point of no return
Klimaks
Budskab
Udvalgt Adam skal redde Molly
Diskussion
Konklusion
Kildeliste
Bilag
Figuroversigt

Uddrag

Indledning
I dag er det tætteste, man kommer på designerbørn, at blive gravid ved hjælp af reagensglas-befrugtning. Forskerne er nemlig nået så langt, at man med denne metode kan undersøge et foster for genetiske sygdomme. På denne måde, kan man vælge syge børn fra og beholde de raske. Der er dog blevet eksperimenteret meget mere med dyr. Der er både blevet fremstillet selvlysende fisk og mus. Derudover er fåret Dolly, som er en kloning af et andet får, blevet skabt, og man har formået at fremstille en mus med et øre på ryggen. Metoderne, man har benyttet til disse dyr, menes ikke at være så forskellige fra metoder, man kan benytte på men-nesker. Dette starter en række etiske spørgsmål om, hvorvidt det er etisk korrekt selv at kunne have indflydelse på ”designet” af sit barn. Et andet spørgsmål, der hænger i luften er, hvor meget det vil være muligt, selv at designe. Når man først har fundet teknikken til at bestemme nogle dele af designet, kan man så også bestemme resten?

Formålet med dette projekt er at få større viden omkring emnet ”designerbørn”, metoderne, der i dag eksperimenteres med i forhold til dette samt måske at komme tættere på en konklu-sion på, hvad den ”rigtige” løsning på forskningen i dette er via en diskussion omkring de etiske aspekter. Jeg vil blive klogere på hvad designerbørn er, ved at sætte mig ind i nogle af de metoder, der er brugt på dyr samt mennesker. Ydermere ønsker jeg at få en forståelse af hvilke argumenter, der er for og i mod designerbørn, hvilket jeg vil gøre via tekstanalyser. Jeg har valgt at analysere en fiktiv tekst samt en artikel. Bag en fiktiv tekst, kan der ligge argu-menter og holdninger. En fiktiv tekst kan også skildre, hvad man er bange for, der skal ske, eller hvad man håber på, der skal ske. Teksterne, jeg har valgt, er forholdsvis gamle og dette må der derfor tages forbehold for. I og med teknologien har ændret sig så meget gennem de sidste tyve år, kan det være folks holdninger har ændret sig i takt med dette. Ved at vælge nogle gamle tekster, kan man også se hvilke bekymringer og forestillinger, der var omkring emnet, før teknologien for alvor blev udviklet... Køb adgang for at læse mere

SOP om Stamcelleforskning og "Den perfekte bror"

[7]
Bedømmelser
 • 09-12-2014
  Rigtig god, i forhold til opbygning! Kan bruge denne til inspiration, selvom jeg har et andet emne
 • 12-10-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig god og uddybende - en virkelig stor hjælp
 • 14-09-2015
  (y) 1234567890123456789
 • 24-04-2015
  God opgave. Hjalp meget til min egen