SRP om diabetes i Biologi A og Dansk A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Dansk A)
  • 12
  • 35
  • 11283
  • PDF

SRP om diabetes i Biologi A og Dansk A

Her kan du se et eksempel på et SRP (Studieretningsprojekt) med en populærvidenskabelig artikel. Projektet handler om forebyggelse af type 2-diabetes gennem populærvidenskabelig formidling. Opgaven er skrevet i fagene Biologi A og Dansk A og udarbejdet af Studienets redaktører som et eksempel på et SRP til karakteren 12.

Opgaveformulering

Hovedspørgsmål:
Hvordan kan en populærvidenskabelig artikel medvirke til forebyggelse af type 2-diabetes?

Underspørgsmål:
- Der ønskes en biologisk redegørelse for type 2-diabetes’ påvirkning af kroppen med særlig fokus på, hvad der kendetegner tilstanden prædiabetes.
- Redegørelsens teori ønskes eftervist i et forsøg på mus hhv. med og uden diabetes i Biotech Academys virtuelle laboratorium.
- Centrale dele af redegørelsen skal desuden danne grundlag for en populærvidenskabelig artikel om forebyggelse af type 2-diabetes.
- Relevante formidlingsmæssige overvejelser og metoder ønskes gennemgået i en metatekst til artiklen.
- Endelig ønskes en diskussion af den populærvidenskabelige artikel som middel til at oplyse om sundhed og sygdom.

Studienets kommentar

Projektet lever op til alle krav for formidlingsopgaven i SRP og er derfor en god støtte, når du skal skrive dit eget SRP. Eksemplet viser dig f.eks., hvordan du kan disponere din tekst, og hvordan du konkret kan udforme afsnit som resumé, diskussion og konklusion. Du kan også se, hvordan du afvejer de to fag i din opgave og får fagene til at spille sammen i din diskussion. Du kan derfor få meget ud af at læse opgaven, selvom du skriver SRP om andre emner eller i andre fag.

Se også SRP-Bogen for mere hjælp!

Indhold

Opgaveformulering 2
Resumé 3
Indledning 6
Redegørelse for sygdommen type 2-diabetes 7
Glukose og kroppens normale glukoseoptagelse 7
Udvikling af type 2-diabetes 8
Blodsukkerregulering med type 2-diabetes 8
Diagnosticering og prædiabetes 9
Symptomer på prædiabetes og type 2-diabetes 9
Glukose i urinen, hyppig vandladning og tørst 9
Træthed 9
Infektioner 9
Hvem udvikler type 2-diabetes? 10
Genetisk disponering 10
Livsstilsmæssig disponering 10
Følgesygdomme ved type 2-diabetes 11
Behandling og forebyggelse af type 2-diabetes 11
Forebyggelse og behandling af prædiabetes 11
Forsøg med insulinfølsomhed i mus 12
Formål 12
Baggrund 12
Hypotese 12
Materialer og metoder 12
Resultater 12
Glukosebelastningstest 13
Insulinfølsomhedstest 14
Analyse og diskussion 14
Glukosebelastningstest 14
Insulinfølsomhedstest 15
Fejlkilder og usikkerheder 15
Konklusion 15
Den populærvidenskabelige artikel 16
Metatekst til artiklen ”Er du lidt for sød?” 20
Om formidling gennem populærvidenskabelige artikler 20
Artiklens kontekst 20
Modtager og medie 20
Situation 20
Afsender 20
Min vinkling af emnet 20
De fem journalistiske relevanskriterier 21
De fire populærvidenskabelige relevanskriterier 21
Fortællesætning og relevanssætning 21
Artiklens struktur 21
Layout 22
Sprogbrug, virkemidler og argumentation 22
Artiklens stil, sprogbrug og sproglige virkemidler 22
Appelformer og argumentation 23
Diskussion 25
Konklusion 26
Bibliografi 27
Bilag 1. Følgesygdomme ved type 2-diabetes 29
Bilag 2. Råd fra Diabetesforeningen og Netdoktor 30
Bilag 3. Teksten fra artiklen ”Er du lidt for sød?” 31
Bilag 4. Figurer til ”Er du lidt for sød?” 35

Uddrag

Indledning
Diabetes er en sygdom, der indebærer, at kroppen har svært ved at kontrollere blodets indhold af sukkertypen glukose. Blodet kommer derfor nemt til at indeholde for meget glukose, og det kan føre til mange forskellige sygdomme. For meget glukose i blodet kan f.eks. give skader i øjnene, de indre organer eller benene og føre til f.eks. blindhed, amputationer eller hjerte-kar-sygdomme (Diabetesforeningen, 2019). Diabetes er altså en sygdom, der kan have meget store konsekvenser for den enkeltes liv.

Diabetes er samtidig en af de hurtigst voksende sygdomme på verdensplan. Antallet af mennesker med diabetes er næsten tredoblet i perioden 2000-2018 fra ca. 151 mio. til ca. 463 mio. Prognoserne siger, at 578 mio. mennesker vil have diabetes i 2030 (International Diabetes Federation, 2019).

Der findes to overordnede former for diabetes: type 1-diabetes og type 2-diabetes. Type 2-diabetes er den langt mest hyppigt forekommende diabetestype. I Danmark er det 80-90 % af alle diabetespatienter, som har type 2-diabetes. Ca. halvdelen er ældre end 65 år. Sundhedsmyndighederne regner desuden med, at ca. 1-2 % af befolkningen i denne aldersgruppe har type 2-diabetes uden at vide det, og at 10 % eller flere har begyndende type 2-diabetes (Sundhed.dk, 2019). Sygdommen kan være vanskelig at opdage, fordi den opstår langsomt, typisk over en årrække, og symptomerne ofte ikke er meget udtalte.

Der er meget store sundhedsmæssige gevinster forbundet med at opdage type 2-diabetes tidligt. For det første tager kroppen mindre skade, jo hurtigere man opdager, at blodets glukoseindhold er forhøjet. For det andet kan en person med begyndende type 2-diabetes helt undgå at udvikle sygdommen med de rette livsstilsændringer.

Jo bedre mennesker i risikogruppen kender til de tidlige symptomer på type 2-diabetes, jo... Køb adgang for at læse mere

SRP om diabetes i Biologi A og Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.