SRP om Nordkraft og hash i Dansk A og Biologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Biologi A)
  • 12
  • 23
  • 8499
  • PDF

SRP om Nordkraft og hash i Dansk A og Biologi A

Denne opgave er et studieretningsprojekt skrevet i fagene dansk og biologi, som tager udgangspunkt i brug og misbrug af cannabis. Der redegøres for nervecellen og THC i hash, og romanen "Nordkraft" af Jacob Ejersbo analyseres.

Opgaveformulering

Der udføres en biologisk redegørelse af nervecellen, dets funktion samt THC i hash.
Romanen 'Nordkraft' analyseres ud fra en danskfaglig metode, herunder personkarakteristik, miljøkarakteristik samt diskussion af sproget.
Fremstilling af rusen i Nordkraft ud fra den bagvedliggende biologiske sammenhæng diskuteres. Derudover diskuteres det, hvilken indflydelse en realistisk skrivestil har på litteraturen med inddragelse af to, ukendte artikler.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Kroppen og rusmidler
Hvad er et neuron?
Når kroppen kommunikerer
Vores krop er modtagelig overfor thc
En følelse af velvære
Nordkraft
Skæve børn leger bedst…eller?
Svar, udgange og muligheder
Når legen bliver for god
Tæt på virkeligheden
Misbrugere I litteraturen
Nordkraft ud fra et biologisk perspektiv
Realismens tilbagekomst I dansk litteratur
Barske temaer
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Mennesket har igennem mange tusinde år anvendt hash til forskellige formål. I dag er det, næst efter alkohol, det mest anvendte rusmiddel på tværs af kloden. Hash kan ryges, drikkes og spises, og virkningen er stort set ensartet. Ligesom alle andre rusmidler er hash karakteriseret ved at fremkalde en ”rus”, som kan defineres som en tilstand i menneskets psyke præget af eufori og velvære. Det interessante heraf er derfor, hvorfor vores krop reagerer, som den gør, når den udsættes for stoffet? Hertil er det relevant at undersøge nervesystemet, hvis primære funktion er at modtage og afsende information via neuroner. Alene i menneskets hjerne har man anslået antallet af neuroner til omkring 125 milliarder , og kommunikationen mellem cellerne er et utrolig kompleks samarbejde.
For nogle fungerer hash som et nydelsesmiddel, mens det for andre udvikler sig til et stofmisbrug. Selvom vi som mennesker er udstyret med fri vilje, har misbrugere svært ved at sige fra overfor rusen. For at få et større forståelse for hvilke vanskeligheder disse misbruger står overfor, bliver det interessante og helt centrale at undersøge et misbrugsmiljø indefra. Det kan være svært at komme tæt på et miljø, som egentlig lever sit eget lidt hemmelige liv, og hertil kan litteraturen benyttes som et nyttigt redskab. Når litteraturen behandler sådan et undergrundsmiljø, bliver det interessante hertil, hvilken effekt den kan have på læseren.
Årsagerne til rusmidlets virkning i kroppen vil blive undersøgt herunder ved at gøre rede for neuronets opbygning samt dets fysiologi.
Dernæst vil der foretages en litterær analyse af Jacob Ejersbos roman Nordkraft ved hjælp af den nykritiske analysemetode med henblik på at afsløre de gennemgående temaer i værket.
Ydermere vil det diskuteres, hvordan rusen bliver fremstillet ud fra en biologisk sammenhæng. Ved inddragelse af de vedlagte artikler Blandt junkiehunde i Aalborg og Forfattere går stadig tættere på virkeligheden vil det derudover diskuteres, hvordan skønlitteraturen er med til at påvirke opfattelsen af misbrugere og misbrugsmiljøer... Køb adgang for at læse mere

SRP om Nordkraft og hash i Dansk A og Biologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Nordkraft og hash i Dansk A og Biologi A.