SRP om genmodificering og "Genspejlet" i Dansk A og Biologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Dansk A)
  • 12
  • 27
  • 10113
  • PDF

SRP om genmodificering og "Genspejlet" i Dansk A og Biologi A

Studieretningsprojekt (SRP) om genteknologi som er udarbejdet med Dansk A og Biologi A, hvor jeg kigger på genterapeutiske metoder, og undersøger romanen "Genspejlet" af Svend Åge Madsen (og giver en analyse og fortolkning med fokus på moderne genforskning i værket). Herudover gør jeg rede for DNA, og biologien som ligger til grund for genteknologi og genetisk forskning.

Lærers kommentar

Min læres kommentar til opgaven var blot, at det var et velfortjent 12-tal - ikke et 12-tolv som skulle hives hjem. Dette var censor også enig i. Desuden er opgaven tværfaglig med biologi og dansk.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Det genmanipulerede menneske 4
1.Gør kort rede for opbygningen af DNA-molekylet og betydningen af transskriptions – og translationsprocessen. 4
DNA-molekylets opbygning: 4
Replikation: 5
Transskription: 6
Translation: 6
2.Forklar, hvilke teknikker man råder over med hensyn til genterapi og redegør for, hvorledes Svend Åge Madsen i romanen ”Genspejlet” (1999) anvender moderne genforskning hos udvalgte personkarakterer, samt dens betydning for romanens tema 8
Genterapeutiske metoder: 9
Moderne genforskning i ”Genspejlet”: 11
Reproduktiv kloning 11
IUI-D 12
Genforskning i bogens temaer: 13
3.Analysér romanen med særlig vægt på stilistiske virkemidler og genre og vurdér på baggrund af romanen, muligheder og begrænsninger for genforskning hos det moderne menneske. 13
Muligheder og begrænsninger for genforskning: 21
Konklusion 22
Litteraturhenvisning 23
Biokemisk Forening: DNA vaccination - fremtidens profylakse? 24
Bilag 1. 26
Bilag 2. 27

Uddrag

Indledning:

Dette studieretningsprojekt er et tværfagligt samspil mellem dansk og biologi. Jeg har dertil valgt emnet ”Det genmanipulerede menneske”.

Interessen i dette, har givet udslag i en problemformulering hvor formålet er at danne overblik over hvilke genterapeutiske teknikker man råder over i dag, samt at fremdrage hvilke former for moderne genforskning der anvendes i romanen ”Genspejlet”, af Svend Åge Madsen.

Jeg vil også analysere romanen med særligt henblik på stilistiske virkemidler og genre. Slutteligt vil jeg vurdere muligheder og begrænsninger omkring genforskning. Emnet anskuer en masse spændende problematikker, både i Svend Åge Madsens univers, men også i denne verden.

Jeg vil i første del af opgaven redegøre for DNA-molekylets opbygning som dernæst giver anledning til at forklare det centrale dogme: replikation, translation – og transkriptions processen.

Anden del bevæger sig lidt dybere, og forklarer hvilke teknikker man i dag råder over med hensyn til genterapi, og hvordan de bliver brugt i ”Genspejlet” hos nogle bestemte personer. Ydermere vil jeg beskrive genforskningens betydning for bogens tema.

Tredje del består af en analyse af bogen, hvor der ligges særlig vægt på stilistiske virkemidler og genren. Denne del ender med en vurdering af hvad der er muligt inden for genforskning og hvilke begrænsninger de etiske råd sætter for dette... Køb adgang for at læse mere

SRP om genmodificering og "Genspejlet" i Dansk A og Biologi A

[1]
Bedømmelser
  • 06-03-2017
    Virkelig god. Hjalp mig godt i gang med min egen SRP-opgave.