SRP om Rotation i Spring i Fysik A og Idræt B

 • STX 3.g
 • SRP (Idræt B, Fysik A)
 • 12
 • 34
 • 7678
 • PDF

SRP om Rotation i Spring i Fysik A og Idræt B

SRP om rotation i spring, herunder inertimomenter o.lign, samt idrætslige perspektiver til den fysiske undersøgelser af rotation - Jeg undersøger bl.a. hvad det kræver at lave en salto og en salto med skrue, hvilket undersøges både fra et fysisk og idrætsligt synspunkt - Jeg skrev SRP i fagene Idræt B og Fysik A.

Studienets kommentar

Klar 12'er. Godt eksempel på hvordan man her kan kombinere to fag med et fælles område. I dette tilfælde biomekanik.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 4
Det stive legemes rotation 4
Impulsmoment 5
Inertimoment 6
Kraftmoment 7
Rotationsenergi 8
Salto med skrue 9
Afsæt 9
Forberedende muskeltræning til afsæt 10
Rotationen 11
Forberedende muskeltræning til rotation 14
Skruen 15
Forberedende muskeltræning til rotation om længdeaksen 16
Landingen 17
Forberedende træning til landing 18
Faremomenter 19
Coaching 21
Sammenfatning 24
Litteraturliste 26
Bøger 26
Artikler 26
Internetmateriale 26
Andet materiale 26
Bilag 27
Bilag 1 28
Bilag 2: træningsøvelser 29
Bilag 3: øvelser på vippebræt 32
Bilag 4: maslows behovspyramide 34

Uddrag

Indledning:
Efter selv at have været gymnast siden kravlealderen, og hjulpet til som instruktør på adskillige hold fra børnehavealderen til gymnasiealderen, hvor springgymnastik i forskellige former har været fokusområde, syntes jeg det kunne være spændende at undersøge hvordan de adskillige former for rotationer, der præger gymnastikken, kan lade sig gøre.

Ud fra fysikkens love om det stive legemes rotation, herunder rotationsenergi, impuls-, inerti-, og kraftmoment, vil jeg beskrive hvordan en gymnast kan ændre sin rotationshastighed undervejs i et spring.

Jeg vil komme ind på hvordan man kan ændre sin rotation fra kun at være horisontal til også at være vertikal, hvilket svarer til en salto med skrue. Spring i minitrampolin vil have fokus i min opgave, selvom fysikkens bevægelsesmekanik også er gældende for rotationer på bane samt i stortrampoliner.

For at beskrive hvordan man som coach hjælper gymnasterne godt på vej i deres proces, både øvelsesmæssigt og med henblik på motivation af gymnaster vil jeg ud over den viden jeg har opnået gennem litteratur også inddrage mine egne erfaringer og den viden jeg har opnået gennem adskillige af DGI's uddannelseskurser... Køb adgang for at læse mere

SRP om Rotation i Spring i Fysik A og Idræt B

[1]
Bedømmelser
 • 12-01-2013
  Givet af Lærerstuderende på 1. år
  fint......................