SRP om Frembrydningsmodstand i Vand i Idræt B og Fysik A

 • STX 3.g
 • SRP (Idræt B, Fysik A)
 • 10
 • 24
 • 8024
 • PDF

SRP om Frembrydningsmodstand i Vand i Idræt B og Fysik A

SRP som indeholder en bevægelsesanalyse af stilarten crawl og en beskrivelse af anaerob og aerob træning indenfor kort og langdistance svømning - herudover arbejdes der med hvilke fysiske krafter der spiller ind ved fremdrift i vand, som her er Bernoulli's princip og Newtons tredje lov.

Opgaven er skrevet i Idræt B og Fysik A.

Opgaveformulering

Redegør for teknikken i stilarten crawl
Redegørelse for de kræfter, som en svømmer påvirkes af
Sammenligning af de fysiske krav for henholdsvis sprint (50m) og langdistance (1500m)
Metodikken ved en svømmers fremdrift i vand

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Redegør for teknikken i stilarten crawl 4
Bevægelsesanalyse af en cyklus for armtag i crawl ud fra videosekvenser 5
De fem faser: 5
Redegørelse for de kræfter, som en svømmer påvirkes af 9
Opdriften 9
Tyngdekraften 10
Modstand 10
Fremdrift 12
Sammenligning af de fysiske krav for henholdsvis sprint (50m) og langdistance (1500m) 12
Fysiske krav for sprint (50m) 13
Anaerob energiomsætning 13
Processer 13
Anaerob effekt eller anaerob kapacitet 15
Træningsmetoder 15
Fysiske krav for langdistance (1500m) 15
Aerob energiomsætning 16
Anaerob effekt eller anaerob kapacitet 16
Træningsmetoder 17
Delkonklusion omkring træningsmetoder 17
Metodikken ved en svømmers fremdrift i vand 19
Sammenfattende konklusion 22
Litteraturliste 23

Uddrag

"Indledning:
En svømmer er underkastet nogle fysiske love og kræfter, som påvirker kroppen i vand. Disse love og kræfter bestemmer sammen med de biomekaniske muligheder og begrænsninger, som en svømmer har, hvor det i høj grad er de svømmetekniske egenskaber og bevægelsesmåder, der bruges i vand. Jeg vil her også benytte min egen erfaring inden for elitesvømning.

Jeg vil derfor ved brug af idrætsfaget først give en redegørelse for de svømmetekniske egenskaber, som er med til at lave en fremdrift, der er relevant for resten af besvarelse og jeg vil derfor fokusere på kroppens bevægelse i vandet.

Herefter følger en bevægelsesanalyse af armtagets cyklus i crawl, hvor jeg har valgt at kigge på leddenes og musklernes bevægelse igennem vandet, da musklerne jo er med til at gøre, at vi kan bevæge vores krop, er det relevant at nævne, hvilke der er ansvarlige for armens fremføring i vand.

Dette gør jeg ud fra billedsekvenser af stilarten crawl, som jeg har fået filmet i Fløng svømmehal. For at en svømmer kan flyde i vand samt at komme fremad skal der fire fysiske kræfter til, hvor det er tyngdekræften og opdriften, der gør, at svømmeren holder sig i vandoverfladen, og fremdriften og modstanden, der gør, at svømmeren kommer frem.

Disse fire kræfter virker parvis modsat rettet på hinanden. Men da det ikke er så simpelt vil jeg bruge fysikfaget til at redegøre for, hvordan kræfterne virker på en svømmer i vand.

Da der er forskellige distancer i crawl, er der også forskel på, hvordan en svømmer skal arbejde, så derfor vil jeg lave en sammenligning af distancerne 50m og 1500m crawl, hvor man i 50m skal arbejde med de anaerobe energiomsætningsprocesser og i 1500m skal arbejde med de aerobe energiomsætningsprocesser.

Herefter følger en vurdering af hvilke træningsmetoder, der ville være relevant for en svømmer i forhold til disse fysiske krav, hvor at den anaerobe træning skal være træning af den anaerobe effekt og i den aerobe træning skal være træning af både den aerobe effekt og den aerobe kapacitet.

Til slut vil jeg konkludere på, hvilke træningsmetoder der vil opfylde kravene for analyserne, jeg har lavet med henblik på, hvordan træningsugerne kan planlægges for at få det bedste resultat til konkurrencerne.

Derudover vil jeg diskutere metodikken ved fremdrift i vand, som bestemmes af Newtons tredje lov og Bernoullis princip. I diskussionen vil det fremgå om, Newtons anden lov er gældende under crawlarmtaget."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Frembrydningsmodstand i Vand i Idræt B og Fysik A

[2]
Bedømmelser
 • 13-10-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Kommer godt ind på emnet og har meget relevante ting med. Der er nogle mindre grammatikfejl, men det er mest kommafejl.
 • 15-10-2010
  Rapporten er rigtig god idrætsmæssigt set

Materialer relateret til SRP om Frembrydningsmodstand i Vand i Idræt B og Fysik A.