SRP om at være to-kulturel i Danmark og Yahya Hassan

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
  • 7
  • 24
  • 8525
  • PDF

SRP om at være to-kulturel i Danmark og Yahya Hassan

SRP i Dansk A og Samfundsfag A. Opgaven belyser problemet omkring at være to-kulturel i den senmoderne samfund i Danmark med fokus på Yahya Hassans digtsamling YAHYA HASSAN, identitetsdannelse og integrationsstrategier.

Opgaveformulering

Redegør kort for identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

Analyser udvalgte digte fra Yahya Hassans digtsamling "Yahya Hassan" (2013) med fokus på de udfordringer, som opleves som to-kulturel i Danmark. I dit valg af digte skal du inddrage "Barndom", "Tvangsfjernet" og "Du kommer i helvede min bror". I forlængelse heraf ønskes det undersøgt, hvad der karakteriserer identitetsdannelsen hos unge med en to-kulturel baggrund.

Diskuter om det senmoderne samfunds muligheder udfordrer unge med en to-kulturel baggrund.

Studienets kommentar

Se også vores analysehjælp til BARNDOM og “DU KOMMER I HELVEDE MIN BROR”.

Indhold

Indledning 4
Redegørelse 4
Tradition til moderne til senmoderne samfund 5
Globalisering i det senmoderne samfund 5
Refleksivitet i det senmoderne samfund 6
Identitetsdannelse for to-kulturelle i det senmoderne samfund 6
Den rene identitet 7
Bindestregsidentitet 7
Den kreolske identitet 8
Analyse 8
Forfatteren Yahya Hassan 9
Samtiden og debatten 9
Digt 1: BARNDOM 10
Digt 2: TVANGSFJERNET 12
Digt 3: DU KOMMER I HELVEDE MIN BROR 15
Diskussion 17
Konklusion 22
Litteraturliste 23

Uddrag

Indledning
Europa og resten af den vestlige verden er i disse år ramt af en af de største flygtningekriser nogensinde. Derfor indvandrer rigtig mange med anden etnisk baggrund til blandt andet Danmark. Flere af disse individer kommer med familier og børn, som nu skal til at tilpasse sig en ny kultur i et vestligt samfund, der er markant anderledes fra den kultur, de kender. På baggrund af den udvikling og indvandring, der allerede er sket og stadig sker i verden, synes jeg, at det er interessant at undersøge, hvilke udfordringer et ungt individ med anden etnisk herkomst møder i det senmoderne samfund, hvor min hypotese er, at blandt andet identitetsdannelsen kan være problematisk. Derfor vil jeg i det følgende studieretningsprojekt først og fremmest redegøre for identitetsdannelse i det senmoderne samfund, så jeg kan spore mig ind på essensen af problematikken i forhold til min undersøgelse. Dernæst vil jeg analysere udvalgte digte fra digtsamlingen 'Yahya Hassan', der er skrevet af den dansk-palæstinensiske digter Yahya Hassan. Jeg vælger at analysere hans digte, da han er en to-kulturel ung, der igennem sine digte fortæller om sin opvækst og de problemer, han er stødt på blandt andet ved at være to-kulturel i det senmoderne samfund. Jeg vil i analysen fokusere på, hvilke udfordringer der opleves som to-kulturel i Danmark og dermed også i det senmoderne samfund, da Danmark er kendetegnet ved det vestlige senmoderne samfund. Derudover vil jeg i analysen fokusere på, hvad der karakteriserer identitetsdannelsen hos unge med en to-kulturel baggrund. Afslutningsvis vil jeg sammenstille mine resultater fra redegørelsen og analysen og diskutere, om det senmoderne samfunds muligheder udfordrer unge med en to-kulturel baggrund.

Redegørelse
Som jeg beskriver i ovenstående, vil jeg først og fremmest redegøre for identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Det vil jeg gøre, fordi identitetsdannelsen er noget af det, der kan skabe udfordringer for unge, og det kan være en endnu større udfordring for to-kulturelle, der skal finde sin identitet blandt to kulturer. Derfor vil jeg i nedenstående redegørelse fokusere på den generelle identitetsdannelse i det senmoderne samfund, men jeg vil også beskrive specifikke identitetsdannelser for to-kulturelle i det senmoderne samfund, så jeg kan benytte mine resultater i analysen af Yahya Hassans digte. Til at beskrive de vigtige pointer i forhold til identitetsdannelsen i det senmoderne samfund vil jeg benytte bogen 'Ungdomssociologi', der er skrevet af blandt andre sociologerne Yvønne Mørck og Kjeld Mazanti Sørensen. Bogen giver et samlet indblik i... Køb adgang for at læse mere

SRP om at være to-kulturel i Danmark og Yahya Hassan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.