SRP om ALS og ”The theory of everything”

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Engelsk B)
  • 10
  • 26
  • 8147
  • PDF

SRP om ALS og ”The theory of everything”

SRP i kombinationen Engelsk B og Biologi A om sygdommen ALS og filmen ”The theory of everything”, som omhandler netop denne sygdom.

Opgavens dele udgøres af:

Redegørelse for opbygning af hele nervesystemet og sygdommens påvirkning af nervesystemet.

Analyse af filmen "The Theory of Everything" af James Marsh fra 2014 med fokus, hvordan sygdommen formidles i filmen.

Diskussion af filmens korrekte fremstilling af sygdommen i filmen og fremtidige behandlingsformer af sygdommen.

Opgaveformulering

Redegør for nervesystemets kommunikation og kontrol af musklerne med særlig fokus på centralnervesystemet. Hvad er Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og på hvilke måder påvirker sygdommen nervesystemet og kroppen?

Analyser og fortolk udvalgte scener af filmen ”The theory of everything” med fokus på, hvordan filmen fremstiller sygdommens udvikling og de konsekvenser det får for hovedpersonen.

Diskuter og vurder om det lykkes at formidle sygdommens udvikling og konsekvenser i filmen ”The theory of everything” med udgangspunkt i den neurologiske viden, der er om sygdommen i dag. Afslut kort med en vurdering af fremtidsperspektiverne for personer med ALS.

Indhold

Indledning 4
1. Redegørelse 5
Nervesystemet 5
Centralnervesystemet her under hjernen 5
Det perifere nervesystem 6
Nervecellen 6
Aktionspotentialet 8
Kommunikation gennem synapser 9
Motoriske enheder 10
Kontraktionsprocessen 10
Amyotrofisk lateral sklerose 11
Den biologiske baggrund for sygdommen 12
Diagnosticering 13
2. Analyse 14
Introduktion til The theory of everything 14
Kronologisk progression i sygdommen 15
Den personlige konflikt 17
Andre virkemidler i filmens formidling 19
3. Diskussion 20
Filmens korrekthed 20
Sygdommen 21
Personerne 22
Fremtidsudsigter for behandling 22
Konklusion 24
Litteraturliste 25
Bøger 25
Film 25
Hjemmesider 25
Artikler 26

Uddrag

Indledning
ALS er en sjælden og aggressiv nervesygdom, som angriber nervesystemets motoriske enheder. Dette betyder, at man progressivt mister førligheden i alle motoriske muskler. I Danmark lider mellem 2 og 300 af sygdommen afhængig af dødeligheden for sygdommen for det pågældende år. Hvert år får mellem 50 og 100 stillet diagnosen, mens den gennemsnitlige levealder med syg-dommen er 3 år. Sygdommen er uhelbredelig og kan kun behandles i forhold til at lindre smerter eller forlænge sin levetid med få måneder. Der forskes i øjeblikket meget i sygdommen, som fik en hjælpende økonomisk hånd, da fænomenet ALS ice bucket challenge gik viralt i sommeren 2014. Gennem denne kampagne blev der indsamlet 100 millioner dollars svarende til 550 millioner danske kroner på 30 dage til forskning og behandling af sygdommen. Tilmed blev spillefilmen ”The theory of everything” udgivet i 2015, hvor man følger videnskabsmanden Stephen Hawkings liv med ALS. Filmen vil blive inddraget i denne opgave, som er bygget op efter de tre taksonomiske niveauer med et redegørende, et analyserende og et diskuterende/vurderende spørgsmål.

Opgaven er bygget op omkring fagene engelsk og biologi, hvor i den redegørende del består af en beskrivelse af hvordan centralnervesystemet og kommunikationen til muskler fungerer korrekt. Herefter beskrives hvordan sygdommen Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) påvirker bestemte dele af kroppen. Dette giver et biologisk billede af hvordan en normal krop fungerer i forhold til en krop ramt af ALS. Hertil er faget engelsk valgt til at analysere filmen ”The theory of everything” med en synsvinkel, hvor der fokuseres på formidlingen af sygdommens udvikling hos hovedpersonen. Herunder centraliseres også de menneskelige konsekvenser hovedpersonen bliver udsat for. For at besvare denne del af opgaven inddrages der selvvalgte scener fra filmen, som analyseres med fokus på det overstående. Til sidst vil opgaven bestå af en diskussion, der undersøger hvorvidt det er lykkedes at formidle sygdommen med den viden man har om ALS i dag. Dette gøres ved at sammenholde redegørelsen med analysen og inddrage forskellige artikler, som bl.a. fremfører historisk korrekthed på filmen på baggrund af biografier om hovedpersonerne. Dette efterfølges af en vurdering af fremtidsperspektiverne for personer med ALS med fokus på behandlingen.

1. Redegørelse
Nervesystemet
Nervesystemet er et komplekst system i vores krop med mange funktioner. Det er konstrueret til at modtage og videre give informationer lynhurtigt. Det betyder, at nervesystemet er kernen til, at vi kan bevæge vores skeletmuskler hurtig med god kontrol. Nervesystemet bearbejder også alle kroppens indtryk, for eksempel vores sanser. Nervesystemet arbejder ikke kun efter de bevidste tanker, men også per automatik når det kontrollerer alle indre faktorer i kroppen så som krops-temperatur og de indre organers funktioner. Nervesystemet består af centralnervesystemet (CNS) og det perifere nervesystem (PNS).
Centralnervesystemet her under hjernen
Centralnervesystemet består af hjernen og rygmarven. Her finder man de nerveceller og synapser, der konstant modtager og analyserer informationer fra sanseceller og uddelegerer kommandoer... Køb adgang for at læse mere

SRP om ALS og ”The theory of everything”

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.