SRP om stamceller og etik i Dansk A og Biologi A

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Biologi A)
 • 12
 • 22
 • 7035
 • PDF

SRP om stamceller og etik i Dansk A og Biologi A

SRP i Biologi og Dansk omhandlende stamceller - begge fag er på A-niveau.

I biologi redegøres der for alle 3 typer af stamceller samt for forskellige behandlingsmetoder.

Desuden redegøres kort for sukkersyge, samt hvordan man i fremtiden vil kunne behandle sygdommen vha. stamceller.

I dansk analyseres to artikler om stamceller, som også holdes op imod hinanden.

Opgaveformulering

Redegør for stamcelleforskning og -behandling i forbindelse med diabetes.

Med udgangspunkt i en analyse af to til tre tekster om stamcellebehandling skal du give en fremstilling af etiske problemstillinger i forbindelse med stamcellebehandling.

Diskuter fremtidsperspektiverne inden for stamcelleforskning og -behandling.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Uddrag

Indledning

En 150-årig kvinde indlægges pga. feber og en urinvejsinfektion. Hun behandles med vækstfaktor; selekteret og ekspanderede immunforsvarsceller, som også er genmanipulerede for at gøre dem rettede mod den mikroorganisme, som forårsager urinvejsinfektionen.
Patienten har en interessant livshistorie, da hun mange år tilbage har haft en hjertesygdom, som er blevet behandlet med en muskel dyrket fra stamceller. Hun har desuden fået behandling med genterapi siden hen, da hun havde diabetes. Som 87-årig fik hun en knæprotese, hvor man havde fjernet hovedet af hendes lårbensknogle og lavet et nyt lårbensknoglehoved af stamceller stimuleret af vækstfaktorer.
(Med udgangspunkt i Moustapha Kassem; Etik og Livets byggesten).
Umiddelbart lyder dette scenarie som noget fra en science fiction film, men skal Professor i stamceller, Moustapha Kassem, komme med et bud på, hvordan en profil af en typisk patient ser ud om 150 år, lyder det nogenlunde således.

Det er ikke længe siden, at de første humane embryonale stamcellelinjer blev beskrevet. Faktisk er det kun 10 år siden (Thomson, 1998), og alligevel lader stamceller til at være noget, som kan komme til at betyde utrolig meget indenfor fremtidige behandlingsformer. Begrebet stamceller dækker over en blandet gruppe af celler, som alle har det tilfælles, at de har potentiale til at udvikle sig til vidt forskellige celle- og vævstyper; hudceller, muskelceller, blodceller mm. – og dermed vil de kunne benyttes til behandling af specielt celledegenerative tilstande (C. Berg, 2008). Men brugen af stamceller er ikke bare ligetil. For det første er forskere indenfor området endnu ikke nået langt nok til, at der i dag benyttes stamceller som behandlingsform indenfor særlig mange sygdomme. For det andet skaber den nye viden om stamceller en del etiske spørgsmål: er det fair at benytte fosteranlæg til forskning og måske senere hen til behandling, for derefter at destruere dette fosteranlæg, som jo i princippet kunne have givet ophav til et nyt menneske?
Nogle mener, at den nye genteknologi – herunder stamceller, vil føre til menneskets afskaffelse, da vi pludselig kan gå ind og ændre på naturens gang af menneskets tilblivelse. Andre ser positivt på den nye teknologi, da vi formentlig kan kurere og helt undgå flere sygdomme i takt med forskningens udvikling.


Problemformulering
Redegør for stamcellefoskning og -behandling i forbindelse med diabetes.
Medudgangspunkt i en analyse af to til tre tekster om stamcellebehandling skal du give en fremstilling af etiske problemstillinger i forbindelse med stamcellebehandling.
Diskuter fremtidsperspektiverne inden for stamcelleforskning og -behandling.

Jeg vil i denne opgave gøre rede for det generelle begreb stamceller, da jeg ønsker at give en baggrundsviden af det stof, jeg ellers vil gennemgå.
Diabetes er en sygdom, som stamceller ser ud til at kunne helbrede om nogle år. Jeg vil give en kort gennemgang af sygdommen og derefter komme ind på, hvordan man har tænkt sig at benytte stamceller som behandlingsform – herunder også hvilke dyreforsøg, der allerede er lykkedes.
Den nye viden om stamceller har, som sagt, ført til mange diskussioner i forhold til etiske problemstillinger. Disse vil jeg fremstille ved at analysere 2 tekster, som har flere forskellige syn på brugen af stamceller.
Slutteligt vil jeg diskutere fremtidsperspektiverne indenfor stamcelleforskning- og behandling... Køb adgang for at læse mere

SRP om stamceller og etik i Dansk A og Biologi A

[13]
Bedømmelser
 • 06-12-2011
  Nice nok. Klart en god hjælp lige at have kigget den igennem, hjalp mig igang ihvertfald.
 • 20-12-2014
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Virkelig god opgave, har fungeret som en rigtig god inspirationskilde.
 • 07-11-2015
  Super - den er især god til inspiration
 • 07-06-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  gooooooooooooooooooooooooooooooooooood