SRP om ALS og aktiv dødshjælp i Dansk A og Biologi A

 • STX 3.g
 • SRP (Biologi A, Dansk A)
 • 10
 • 23
 • 6875
 • PDF

SRP om ALS og aktiv dødshjælp i Dansk A og Biologi A

Her finder du et SRP om sygdommen ALS og spørgsmålet om eutanasi i Danmark.

Med faget Biologi A er der en gennemgang af sygdommen, herunder en kort redegørelse for den generelle opbygning af nervesystemet for bl.a. at forstå forskellen mellem motoriske og sensoriske nerver samt signaloverførslen fra nerve- til muskelcelle via synapsen. Opbygningen af nervesystemet danner grundlag for forståelsen af den neurologiske sygdom ALS.

Efterfølgende bliver der redegjort for den neurologiske sygdom Amyotrofisk Lateral Sklerose, ALS med fokud på årsager, symptomer, sygdommens udvikling samt lindrings- og behandlingsmuligheder.

Lidelserne som ALS medfører rejser spørgsmålet om hvorvidt aktiv dødshjælp kan og skal legaliseres. Opgaven indeholder derfor en diskurs-og argumentationsanalyse på baggrund af en artikel og et interview med en ALS patient, der giver en subjektiv skildring af hans holdning til aktiv dødshjælp.

Herefter inddrages en artikel af overlæge og tidligere formand for Etisk Råd, Ole Hartling, som repræsenterer nej-siden af aktiv dødshjælp. Dette munder slutteligt ud i en diskussion i forhold til etiske dilemmaer forbundet med aktiv dødshjælp samt en vurdering af en mulig fremtidig
legalisering af aktiv dødshjælp i Danmark.

Opgaveformulering

- Redegørelse for den generelle opbygning af nervesystemet samt forskellen på motoriske- og sensoriske nerver. Derudover redegørelse for hvordan signaloverførslen sker fra nerve- til muskelcelle.

- Redegørelse for den neurologiske sygdom ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) med fokus på årsager, symptomer samt sygdommens udvikling og evt. lindrings- og behandlingsmuligheder.

- Diskursanalyse og argumentationsanalyse af 2 artikler vedrørende spørgsmålet om aktiv dødshjælp og en fremtidig legalisering

- Diskussion af de etiske dilemmaer forbundet med aktiv dødshjælp med inddragelse af biologisk viden tekstanalysen.

Lærers kommentar

Velskrevet, fyldestgørende samt dybdegående. Behandlingen af de 2 danske artikler kunne godt forbedres en smule.

Elevens kommentar

En mere flydende opstilling af diskurs- og argumentationsanalysen.

Indhold

Indledning 1
Nervesystemets opbygning 2
Signaloverførsel 3
Amyotrofisk Lateral Sklerose 5
Kategoriseringer af ALS 5
Forekomst 6
Symptomer 6
Årsager 6
Sygdommens udvikling 7
Behandlings- og lindringsmuligheder 8
Diskurs- og argumentationsanalyse 8
Diskussion 16
Konklusion 18

Uddrag

Indledning

Hvert år diagnosticeres ca. 150 danskere med sygdommen Amyotrofisk Lateral Sklerose, ALS. ALS er en hurtigt fremadskridende sygdom, der medfører gradvis lammelse af musklerne i kroppen. Der findes ingen effektiv medicinsk behandling som er i stand til at stoppe udviklingen af ALS og sygdommen og derfor en sygdom, der radikalt forandrer livet for den sygdomsramte og de pårørende. Enkelte patienter vælger livsforlængende behandling med respirator der medfører, at de er bundet til en kørestol med tilhørende apparater resten af deres liv.
Den lægevidenskabelige udvikling gør det i dag muligt at forlænge livet for patienter med uhelbredelige sygdomme, men spørgsmålet der altid er relevant er, om det altid er det rigtigt at gøre og gør derfor debatten om aktiv dødshjælp yderst relevant.

Jeg vil derfor I det følgende kort redegøre for den generelle opbygning af nervesystemet for bl.a. at forstå forskellen mellem motoriske og sensoriske nerver samt signaloverførslen fra nerve- til muskelcelle via synapsen. Opbygningen af nervesystemet danner grundlag for forståelsen af den neurologiske sygdom ALS. Efterfølgende vil der derfor blive redegjort for den neurologiske sygdom Amyotrofisk Lateral Sklerose, ALS hvor jeg vil gå i dybden med årsager, symptomer, sygdommens udvikling samt lindrings- og behandlingsmuligheder.
Lidelserne som ALS1 medfører rejser spørgsmålet om hvorvidt aktiv dødshjælp kan og skal legaliseres. Jeg vil derfor lave en diskurs-og argumentationsanalyse på baggrund af en artikel og et interview med en ALS patient, der giver en subjektiv skildring af hans holdning til aktiv dødshjælp. Herefter vil jeg inddrage en artikel af overlæge og tidligere formand for Etisk Råd, Ole Hartling, som repræsenterer nej-siden af aktiv dødshjælp. Dette vil slutteligt munde ud i en diskussion i forhold til etiske dilemmaer forbundet med aktiv dødshjælp samt en vurdering af en mulig fremtidig legalisering af aktiv dødshjælp i Danmark.

Nervesystemets opbygning

Nervesystemet kan opdeles i henholdsvis centralnervesystemet, og det perifere nervesystem. Centralnervesystemet udgøres af hjernen, rygmarven og alt nervevæv uden for dette, udgør det perifere nervesystem. I centralnervesystemet foregår først og fremmest informationsbearbejdning, mens det perifere nervesystem som udgøres af kroppens nerver har til opgave at transportere sensorisk information dvs. nerveimpulser mellem kroppens sanseorganer og centralnervesystemet. Det perifere nervesystem kan yderligere underinddeles i det sensoriske- og det motoriske system. Det sensoriske system og nervefibrene hører under de dele af nervesystemet som arbejder med registrering, transport og bearbejdning af sanseindtryk... Køb adgang for at læse mere

SRP om ALS og aktiv dødshjælp i Dansk A og Biologi A

[1]
Bedømmelser
 • 13-11-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Jeg kan ikke se opgavens billeder/figurer som der refereres til.