SRP: Matematik i Litteratur og Novellen Snyd i Dansk og Matematik

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Dansk A)
 • 12
 • 25
 • 7698
 • PDF

SRP: Matematik i Litteratur og Novellen Snyd i Dansk og Matematik

I SRP'et beskriver jeg hvordan matematikken kan bruges som virkemiddel, bl.a. i den danske novelle "Snyd", der er skrevet af Anders Bodelsen.

Som tilkobling til novellen går jeg i dybden med de komplekse tal inde for matematikken, hvor jeg redegør for brug af de komplekse tal, og regner nogle eksempler i romanen "Den mystiske sag om hunden i natten" af den engelske forfatter Mark Haddon - jeg skrev opgaven i fagene Matematik A og Dansk A.

Elevens kommentar

Jeg fik som sagt 12 for den, for den letforståelige redegørelse af de komplekse tal og en god grundig analyse af novelle "Snyd" med henblik på matematikken som virkemiddel.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning og metode
Novellen ”Snyd”
Indledning til de komplekse tal
Baggrundsviden for de komplekse tal (C)
Komplekse tal på formen a1 + ia2
Regnereglerne for de komplekse tal
Den komplekse talplan
Addition, multiplikation
Andengradsligningen
Ligninger af formen z2 = a
Ligninger af formen az2 + bz + c = 0
Udregning af Andengradsligningerne i ”Den mystiske sag om hunden i natten”
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning og metode:
I denne studieretningsopgave har jeg valgt arbejde med andengradsligningens eller matematikkens generelle betydning for litterære værker. Til dette har jeg valgt at beskæftige mig med novellen ”Snyd” fra novellesamlingen ”Rama Sama”(1967), der er skrevet af Anders Bodelsen. Jeg vil på almindeligvis nærlæse, analyser og fortolke novellen ”snyd”, ud fra den nykristiske metode, med stort fokus på hovedkarakteren, og hvordan matematikken (andengradsligningen) i novellen, har betydning for hovedkarakteren i hans handlinger og vekslende sindstilstand. Andengradsligningen der bliver benyttet i ”Snyd” har to løsninger inde for mængden af reelle tal, da diskriminanten er større end 0 (d > 0). Men kan en andengradsligning altid løses? Også selvom at diskriminanten er mindre end 0?

Som en tilkobling til dette spørgsmål, kommer jeg ind på emnet ”De komplekse tal”. Ved brug af de komplekse tal kan man nemlig, løse en hver andengradsligning, da fortegnet af diskriminanten ikke spiller nogen rolle for løsningen. Til løsning af en andengradsligning inden for mængden af de komplekse tal, behandler jeg ved brug af den matematiske metode, for f.eks. addition og multiplikation, specifikke sætninger og definitioner der ligger til grunde for løsning af andengradsligninger. I forbindelse med dette vil jeg udregne andengradsligningerne i bogen ”Den mystiske sag om hunden i natten”, og benytte mig af min behandlede teori... Køb adgang for at læse mere

SRP: Matematik i Litteratur og Novellen Snyd i Dansk og Matematik

[3]
Bedømmelser
 • 26-01-2014
  god og dybdegående analyse. Kan klart anbefales.
 • 14-06-2012
  Super som inspiration, mange gode overvejelser!
 • 02-12-2014
  Rigtig godt skrevet god opgave

Materialer relateret til SRP: Matematik i Litteratur og Novellen Snyd i Dansk og Matematik.