SRP om Mexicansk immigration i Samfundsfag og Engelsk

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag A, Engelsk A)
  • 10
  • 25
  • 7361
  • PDF

SRP om Mexicansk immigration i Samfundsfag og Engelsk

Her kan du se et Studieretningsprojekt(SRP) om migration fra Mecixo til USA, som kobler fagene Samfundsfag A og Engelsk A.

Opgaven ser nærmere på årsager og omfanget af den mexicanske immigration.

I opgaven inddrages en analyse af de to tekster Speak Up, Chicano Speak up af Tino Villanueva og Toil and Temptation af Michael Kamber.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Abstract 2
2. Indledning 2
3. Mexicansk immigration – årsager og omfang 3
3.1 Stigende latinamerikansk indvandring til USA 3
3.2 Kummerlige forhold i Mexico 5
3.3 Den attraktive amerikanske drøm 6
3.4 Amerikanernes interesse i at få mexicanere til landet 7
4. Tekstanalyse med inddragelse af samfundsfaglig teori 10
4.1 Analyse af “Speak up, Chicano, speak up” 10
4.2 Analyse af “Toil and Temptation” 15
5. Fordele og ulemper ved mexicanernes tilstedeværelse i USA 18
6. Konklusion 23
7. Litteraturliste 24
7.1 Bøger 24
7.2 Artikler 24
7.3 Bilag 25

Uddrag

2. Indledning
USA danner i høj grad rammerne for, hvad det vil sige at være et multikulturelt land. Li-ge siden landets oprindelse har landet været multikulturelt, og allerede i det 16. århundrede ankom de første europæere til landet.
Når man i det 21. århundrede taler om immigranter i USA, er det dog i høj grad den la-tinamerikanske, og nærmere betegnet den mexicanske indvandring, der er på dagsordenen. Jeg vil i denne opgave redegøre for årsager til, at mexicanere emigrerer til USA. Derudover vil jeg redegøre for omfanget af denne emigration, dette vil jeg bl.a. underbygge i form af statistisk materiale, som forklarer omfanget af emigrationen. I min redegørelse vil jeg lige-ledes komme ind på, hvilke problemer, der kan forekomme i Mexico. Jeg vil derudover un-dersøge, hvad der gør USA så attraktiv for de mange immigranter.
Efter min redegørelse vil jeg udarbejde en analyse af artiklen ”Toil and Temptation” af Michael Kambers, og digtet ”Speak Up, Chicano Speak up” af Tino Villanuevas. Her vil jeg have fokus på mexicanernes vilkår i USA og inddrage samfundsfaglig teori om bl.a. in-tegrationsformer, såsom:

● Push- og pull-faktorer
● “Salad Bowl” og “Melting Pot”
● Assimilering
● Segregation
● Diaspora
● Kulturpluralistisk integration
Jeg vil slutte af med at diskutere mulige fordele og ulemper ved mexicanernes tilstede-værelse i USA. Jeg vil her bl.a. diskutere økonomiske samt individmæssige fordele og ulemper... Køb adgang for at læse mere

SRP om Mexicansk immigration i Samfundsfag og Engelsk

[1]
Bedømmelser
  • 18-11-2014
    super god opgave med fin inspiration