SRP om menneskelig ondskab og "The Collector"

  • STX 3.g
  • SRP (Psykologi B, Engelsk A)
  • 10
  • 25
  • 8007
  • PDF

SRP om menneskelig ondskab og "The Collector"

Her er et Studieretningsprojekt (SRP) skrevet i Engelsk A og Psykologi B, som handler om menneskelig ondskab med udgangspunkt i en analyse og fortolkning af den engelske roman "The Collector" af John Fowles og hvordan den kan bidrage til diskussionen om menneskelig ondskab.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning s.1
2. Redegørelse s.2
2.1 Hvad kan få mennesker til at begå ondskabsfulde handlinger? s.2
2.2 Carl Goldberg s.3
2.3 Erik H. Erikson s.4
2.4 Albert Bandura s.4
2.5 Tilknytningsteori s.4
2.6 Sammenhængen mellem manglende mentaliseringsevne og ondskabsfulde handlinger s.5
2.7 Delkonklusion I s.6
3. Analyse af ”The Collector” s.6
3.1 Kompositionsanalyse s.6
3.2 Sproglige virkemidler s.7
3.3 Personkarakteristik af Frederick s.8
3.4 Personkarakteristik af Miranda og hendes udvikling igennem romanen s.9
3.5 Miljøkarakteristik s.11
3.6 Analyse af Frederick på baggrund af psykologiske teorier s.12
3.7 Hvordan retfærdiggør Frederick sine handlinger? s.14
3.8 Kan Frederick's handlinger karakteriseres som ondskabsfulde? s.16
3.9 Delkonklusion II s.17
4. Diskussion s.17
4.1 Giver romanen en realistisk skildring af menneskelig ondskab? s.17
4.2 Delkonklusion III s.18
5. Perspektivering s.19
5.1 Hvordan kan ”The Collector” bidrage til at føre diskussionen om ondskab videre? s.19
6. Konklusion s.20
Litteraturliste s.21

Uddrag

1. Indledning
Hvad betinger menneskelig ondskab? Det kan synes uforståeligt, hvad der kan få mennesker til at begå overgreb, vold og mord. Bogen ”The Collector” fra 1963 af John Fowles er i den forbindelse interessant. Bogen handler om en ung mand, som tager en ung kvinde til fange, da han er af den overbevisning, at dette er hans eneste mulighed for at en kvinde kan forelske sig i ham. Det interessante ved bogen er, at den giver et indblik i hvad der kan få mennesker til at gøre noget så ekstremt, samtidig med at man får et indblik i de tanker og overvejelser såvel hovedpersonen som kvinden gør sig i den forbindelse.
Jeg har valgt at skrive mit studieretningsprojekt i fagene engelsk og psykologi, og beskæftige mig med det overordnede emne, ondskab. Opgaven er inddelt i tre hovedpunkter. Jeg vil indledningsvist gøre rede for psykologisk teori der kan forklare, hvad der kan få mennesker til at begå ondskabsfulde handlinger. Her benytter jeg i høj grad Goldbergs fem faktorer for udvikling af destruktiv adfærd, Eriksons model for menneskelig udvikling, samt tilknytningsteori. På baggrund af dette, analyserer og fortolker jeg mit værk ”The Collector”, med særligt fokus på om man kan karakterisere hovedpersonen Frederick handlinger som onde, samt hvordan han retfærdiggør sine handlinger. I den forbindelse inddrager jeg desuden andres anmeldelser af bogen, for at finde frem til hvordan bogen er blevet læst, med særligt henblik på om Frederick opfattes som ondskabsfuld eller bare som en stakkel. Dernæst inddrager jeg en selvvalgt case omhandlende Natascha Kampusch-sagen for yderligere at perspektivere romanen og belyse, om den giver en realistisk skildring af, hvad der får mennesker til at begå ondskabsfulde handlinger. Jeg perspektiverer dernæst opgaven ved at diskutere, hvad analysen af ”The Collector” kan sige om den psykologiske diskussion om ondskab. Afslutningsvis peger jeg på, at selv om man i dag er nået langt i analysen af hvilke faktorer, der betinger menneskelig ondskab, er der fortsat områder, der må undersøges yderligere hvis man skal kunne forklare, hvorfor nogle mennesker med en problematisk baggrund og opvækst udvikler destruktiv adfærd og andre ikke gør.

2. Redegørelse

2.1 Hvad kan få mennesker til at begå ondskabsfulde handlinger?
Hvad betyder det, at begå ondskabsfulde handlinger? At begå ondskabsfulde handlinger betyder, at man bevidst skader andre psykisk eller fysisk. Når man taler om ondskab, er det også vigtigt at understrege, at det ikke er handlingen i sig selv som afgør, om noget kan karakteriseres som ”ondt”... Køb adgang for at læse mere

SRP om menneskelig ondskab og "The Collector"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.