SRP om psykopati og ondskab hos fiktionens og virkelighedens barn i Psykologi B og Engelsk A

  • STX 3.g
  • SRP (Psykologi B, Engelsk A)
  • 12
  • 25
  • 9733
  • PDF

SRP om psykopati og ondskab hos fiktionens og virkelighedens barn i Psykologi B og Engelsk A

SRP om psykopati og ondskab hos fiktionens og virkelighedens barn skrevet i fagene Psykologi B og Engelsk A. Analysen tager udgangspunkt i Doris Lessings roman "The Fifth Child" fra 1988 samt Jennifer Kahns artikel "Can You Call a 9-Year-Old a Psychopath?" fra The New York Times Magazine 11 maj. 2012.

Opgaveformulering

- Redegør kort for relevant psykologifaglig teori om psykopati og ondskab

- Analyser og fortolk romanen “The Fifth Child” af Dorris Lessing fra 1988 samt selvvalgt casemateriale, med særligt fokus på hvordan ondskab og psykopati kommer til udtryk

- Diskuter på baggrund af analysen ligheder og forskelle mellem fiktionen og virkelighedens psykopatiske børn, herunder en diskussion af lidelsens konsekvenser for omgivelserne

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indhold
Indledning 3
Ondskabens Psykologi 4
Mangel På Empati 4
Psykopati 5
Psykopatiske Træk 5
Callous Unemotional Traits 6
Can You Call A 9-year Old A Psychopath? – En Caseanalyse 7
Delkonklusion 9
Is My Child A Sociopath? – En Caseanalyse 10
Delkonklusion 11
The Fith Child Af Doris Lessing 11
Delkonkusion 17
Diskussion 17
Konklusion 21
Litteraturliste 23
Primær 23
Sekundær 23

Uddrag

Indledning
“He tried to starve our ferrets by pretending to feed them but not actually doing it.
His reason was that he was tired of them and wanted to see how long it would take them to die. I sat him down to talk about this and he told me that he was also planning to kill the cat, myself and my 10 month old because he was also tired of us.”
Citatet er taget casen ”Is my child a sociopath?”. He er en tiårig dreng, der truer sin mor og sin lillebror med mord, hvilket tydeligt viser barne-psykopatens manglende empati selv over for dem, man tænker skulle være allernærmest: moderen.
Fiktionen og virkeligheden har to forskellige versioner, men er de så forskellige, som man umiddelbart skulle tro? Er der en speciel sammenhæng mellem dem og deres fremstilling af børnene?

Denne opgave vil undersøge psykopatiske træk hos børnene samt hvordan familien bliver påvirket af at have børn med en sådan lidelse i de to følgende cases: en artikel fra New York Times Magazine kaldet ”Can You Call a 9-Year Old a Psychopath?” og fra en amerikansk hjemmesider der hedder MedHelp, hvor en kvinde skriver om sin søn i ”Is my child a sociopath?”. Derudover undersøges Doris Lessings bog ”The Fifth Child” fra 1988 med henblik på barnet og hvilken betydning barnet har for familien.

Opgaven tager udgangspunkt i en litterær analyse af ”The Fifth Child” og to caseanalyser af henholdsvis ”Can You Call a 9-Year Old a Psychopath?” og ”Is my child a sociopath?” med særlig henblik på hvordan børnene og familien bliver påvirket af barnets særlige træk. Casene bliver analyseret ud fra teori om psykopati og callous unemotional traits (CU træk), som er en slags psykopati for børn. I den litterære analyse bliver der fokuseret på en personkarakteristik og andre litterære virkemidler. Slutteligt afsluttes opgaven med en diskussion om forskelle og ligheder med fiktionens og virkelighedens børn samt sammenligning af familiernes situationer med særlig fokus på mødrene. Yderligere bliver ondskab diskuteret, både som en del af børnene samt hvordan den udbredes i Doris Lessings værk.
Inden selve analysen er det dog vigtigt at redegøre for den relevante psykologifaglige teori om bl.a. psykopati samt CU træk og en kort beskrivelse af begrebet ondskab, hvor der inde under redegøres for empati og mangel på samme.

Ondskabens Psykologi

Ondskab er en mærkelig størrelse. Før i tiden troede man, at det kun var psykisk syge mennesker der kunne være onde. Senere hen har det dog vist sig at helt almindelige mennesker kan udføre grusomme gerninger. Ondskab, i denne verden, fremstilles som umenneskeligt. Med nyere viden viser, at det i høj grad er menneskeligt. Eksempelvis er børn, som er noget af det mest uskyldsrene der findes, faktisk i stand til at være grusomme. Det er igennem opvæksten, de lærer at kende forskel mellem godt og ondt, men i mellemtiden er der i høj grad chance for at barnet udføre handlinger, som i vores øjne er onde.
Ondskab er derudover også i nogen grad kulturelt betinget, hvor den enkelte kultur selv definere, hvad der er ondt og godt. Dvs. at det er forskelligt fra kultur til kultur, hvad man synes er ondt. Set ud fra psykologien, defineres ondskab ud fra manglen på empati. Ethvert mennesker er faktisk i stand til at slå empatien fra og udføre grusomme handlinger.

Mangel På Empati

Inden man kan forstå manglen på empati er det vigtigt at definere, hvad denne størrelse egentlig er. Empati er en persons egenskab til at kunne sætte sig ind i et andet menneskes sted . Hvis man eksempelvis ser en person blive såret over, at kæresten har været utro, vil man som udefrakommende, selvom man ikke kender personen, føle forståelse og medfølelse for personens følelser, samtidig med at man vil udvise et adfærd som er passende til situationen. Egenskaben gør en i stand til at drage omsorg og være mere opmærksom på ikke at forvolde andre smerte.
I sammenhæng med udvikling af psykiske kvaliteter har det omgivende miljø og familien stor betydning for ens sociale færdigheder. I bogen ”Ondskabens psykologi” står der følgende:
“Individets grundlæggende psykiske kvaliteter er baseret på indholdet af kontakten mellem spædbarnet og moderen. Det er ud fra denne tidlige kontakt hvert individ grundlægger og videreudvikler sin opfattelse af sig selv og sin sociale position i relation til andre mennesker i dets omverden.”... Køb adgang for at læse mere

SRP om psykopati og ondskab hos fiktionens og virkelighedens barn i Psykologi B og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om psykopati og ondskab hos fiktionens og virkelighedens barn i Psykologi B og Engelsk A.