SRP om Kvantemekanik og forsøg med elektrondiffraktion

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Fysik A)
 • 12
 • 28
 • 2883
 • PDF

SRP om Kvantemekanik og forsøg med elektrondiffraktion

Dette er et SRP (studieretningsprojekt) skrevet i Fysik A og Matematik A om kvantemekanik. Opgaven indeholder en redegørelse for kvantemekanik og komplekse tal samt forsøg med elektrondiffraktion.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Den grundlæggende kvantemekanik
Partikel-bølge dualitet
- De Broglie-bølgelængden
- Elektronen som bølge
- Heisenbergs usikkerhedsrelation
- Komplekse tal
Differentialligningen 𝑦′′ = −𝑘2 ∗ 𝑦 11
Schrödingerligningen
- Partikel i en 1-dimensionel potentialbrønd
Forsøg - bestemmelse af gitterstrukturen i grafit
- Formål
- Apparatur
- Remgangsmåde
- Teori
- Efterbehandling
- Fejlkilder og usikkerheder
- Konklusion på forsøget
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Kvantemekanikken er indtil i dag en af de mest uforståelige fysiske teorier. Intet beskrevet af kvantemekanikken er fænomener, som vi observerer med det blotte øje til hverdag. Alligevel er den så fundamental, at den ikke er til at komme uden om, og på trods af det forunderlige verdensbillede der tegnes, er det den mest dokumenterede og efterprøvede teori.

Men hvordan opererer kvantemekanikken og er den virkelig så forskellig fra den klassiske meka nik? Undervejs vil der blive belyst nogle sider af dette spørgsmål for at komme frem til en grundlæg- gende forståelse for, hvad teorien indebærer... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kvantemekanik og forsøg med elektrondiffraktion

[1]
Bedømmelser
 • 19-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Det kunne være meget rart hvis hendes problemformulering var med...