SRP: Kinas økonomiske og politiske modernisering

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 19
  • 5797
  • PDF

SRP: Kinas økonomiske og politiske modernisering

SRP om Kinas politiske og økonomiske modernisering, skrevet i Historie A og Samfundsfag A.

Indeholder en redegørelse for Kinas økonomiske udvikling, målt op imod landets HDI mm.

Dertil en historisk/ kildekritisk analyse af to taler af Deng Xiaoping fra 9. juni 1989 og Wei Jingsheng "Den femte Modernisering: demokrati" med henblik på at undersøge KKP´s intentioner med deres nye og mere vestlige politik.

Til slut en diskussion af Kinas muligheder for at få indført demokrati. Herunder inddrages Fukuyama, Huntington, Theory of rising expectations med flere.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Redegørelse for Kinas økonomiske og politiske udvikling siden Deng Xiaoping kom til magten og frem til i dag
Analyse af KKP´s intentioner med reformpolitikken fra Deng Xiaopings overtagelse af magten og frem til i dag.
• Den Femte Modernisering
• Deng Xiaopings TV-tale
• KKP´s intentioner med reformstrategien i perspektiv fra 1978-
Diskussion af forklaringer på, årsager til hvorfor Kinas økonomiske liberalisering ikke har været ledsaget en af politisk demokratisering. Under inddragelse af udvalgt empiri og teori. I forlængelse heraf vurderes Kinas muligheder for et fremtidigt demokrati
• Stigende velstand - stigende demokratibevidsthed
• Civilisationernes sammenstød
• Udsigterne til et demokratisk Kina
• Vil den kinesiske middelklasse gå i oprør?
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Deng Xiaoping tiltrådte som formand for Folkerepublikken Kina i 1978, hvor han var formand frem til sin død i 1997.

Formand Mao Zedong dør i 1976, og efterlader sig et Kina i kaos. Kulturrevolution havde kostet op i mod 30 millioner menneskeliv og efterladt generation kinesere uden uddannelse. Hua Guofeng overtager Kina efter Mao i 1976. Hua bliver dog hurtigt en parentes i Kinas historie, da Deng Xiaoping officielt kommer til magten i 1978. Deng havde været en af Maos tro følgesvende siden Den Lange March (1934-1935). Deng havde med tiden udviklet en mere kritisk tilgang til Maos politik, og havde af flere omgange været fjernet fra KKP´s ledelse.

Deng blev bl.a. kendt parolen ”Det er lige meget om katten er sort eller hvid, bare den fanger mus. ” Med ordsproget mente Deng, at det var ligegyldigt hvilke virkemidler, man anvendte i økonomien, så længe det generede BNP vækst og højere levestandard. Dertil postulerede Deng ”At det var helt OK, at lade nogen blive rige før andre. ” Disse slogans markerede et radikalt skifte i kinesisk politik. Den nye ledelse erkendte, at den planøkonomiske model ikke nødvendigvis var den bedste, og at man, mod den kommunistiske ideologi, måtte gå på kompromis med ønsket om total lighed. Deng Xiaoping banede dermed vejen for en ny socialisme med kinesiske særtræk. Udviklingen kan på mange måder karakteriseres, som værende overgangen fra en kommunistisk planøkonomi til en kapitalistisk markedsøkonomi. Dette dog inden for marxisme-lenismens rammer, som havde dannet fundamentet for det kinesiske samfund, siden Mao kom til magten i 1949... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kinas økonomiske og politiske modernisering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.