SOP om Fritz Hansen og outsourcing til Polen i Virksomhedsøkonomi A

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, International Økonomi A, SOP)
 • 7
 • 17
 • 4535
 • PDF

SOP om Fritz Hansen og outsourcing til Polen i Virksomhedsøkonomi A

SOP om Fritz Hansen skrevet i Virksomhedsøkonomi A.

Opgaven er skrevet i foråret 2013.

Jeg vil i denne opgave fokusere på Fritz Hansen A/S Outsourcings- strategi, som har været en meget omfattende beslutning for virksomheden. Møbelproducenten har outsourcet flere omgange men dog kun til underleverandører i Danmark og Sverige. Jeg vil ligge fokus på virksomhedens outsourcings til Polen som blev udført i slutning af 2012. Virksomheder der ofte outsourcer, oplever problemer eller nogle punkter som kan forbedres ved en outsourcing. jeg vil finde ud af hvad der ligger til grund for Fritz Hansen A/S ' outsourcings- strategi.

Opgaveformulering

Giv en virksomhedskarakteristik af Fritz Hansen A/S, herunder en kort redegørelse for virksomhedens historie. Endvidere bedes udarbejdet en ekstern regnskabsanalyse.

Der ønskes en redegørelse for begrebet outsourcing. Fortag herunder en analyse af fordele og ulemper ved outsourcing både fra en samfundsøkonomisk og virksomhedsøkonomisk synsvinkel.

Endvidere skal du med udgangspunkt i begrebet konkurrenceevne diskutere, hvad der ligger til grund for Fritz Hansen A/S outsourcing-strategi.

Med baggrund i analyserne ønskes en vurdering af virksomhedens fremtidige styrker og svagheder.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 2
Problemformulering 2
Afgrænsning 3
Virksomhedsbeskrivelse 3
Ekstern regnskabsanalyse 4
Delkonklusion: 5
Begrebet sourcing 6
Outsourcing 6
Delkonklusion 7
Analyse af fordele og ulemper ved outsourcing fra en virksomhedsøkonomisk synsvinkel: 7
Analyse af fordele og ulemper ved outsourcing fra en samfundsøkonomisk synsvinkel: 9
Delkonklusion: 10
Fritz Hansens outsourcing- strategi 11
Delkonklusion: 13
Begrundelse for Fritz Hansen Outsourcings-strategi 13
Vurdering: 14
Konklusion: 15
Litteraturliste 17
Bøger 17
Lærerbøger 17
Artikler 17
hjemmesider 17
Bilag 3 udvikling i nabolandene 18
Bilag 4, Udvikling i lønstigninger,produktivitetsvækst og enhedsomkostninger 19

Uddrag

Jeg vil i denne opgave fokusere på Fritz Hansen A/S Outsourcings- strategi, som har været en meget omfattende beslutning for virksomheden. Møbelproducenten har outsourcet flere omgange men dog kun til underleverandører i Danmark og Sverige. Jeg vil ligge fokus på virksomhedens outsourcings til Polen som blev udført i slutning af 2012. Virksomheder der ofte outsourcer, oplever problemer eller nogle punkter som kan forbedres ved en outsourcing. jeg vil finde ud af hvad der ligger til grund for Fritz Hansen A/S's outsourcingstrategi... Køb adgang for at læse mere

SOP om Fritz Hansen og outsourcing til Polen i Virksomhedsøkonomi A

[3]
Bedømmelser
 • 20-11-2014
  En rigtig god hjælp til inspiration..
 • 06-01-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave, tak for inspiration.
 • 12-11-2020
  Givet af HHX-elev på 3. år

Materialer relateret til SOP om Fritz Hansen og outsourcing til Polen i Virksomhedsøkonomi A.